Lars

Lars föddes år 1928 i Karesuando. I samband med statens tvångsförflyttningar av nordsamer fick han flytta flera gånger inom Sverige.

Porträtt.

Lars J Walkeapää fotograferad år 2016. Foto: Marlene Hugoson/Isof.

År 1944 tvingades Lars familj och deras siida att flytta från sina marker i Karesuando till Tuorpons sameby i Jokkmokk.

Så småningom flyttade vår siida ner till Nearvá, Karesunado. Där fick vi det slutgiltiga beskedet att vi skulle flytta iväg söderut till Tuorpon i Jokkmokks socken, enligt en av myndigheterna redan tidigare upprättad ansökan.

Utöver de praktiska förberedelserna, som att samla renhjorden, erfordrades också en mental förberedelse för envar. Det handlade ju om att lämna de välkända markerna, hemområdet, och det kändes tungt och ödesmättat. Även släktingar, vänner och bekanta skulle vi nu flytta ifrån.

Nu började flyttningen på allvar. Renhjorden drevs framför rajderna. Flyttningen gick längs landsvägen mot Övre Soppero. På en plogad landsväg är renhjorden vanligtvis lätt att förflytta sig med, men efter cirka en mil från Idivuoma märktes renarnas ovilja att låta sig drivas längre söderut. Renarna uppfattade tydligen att allt inte längre var som vanligt. Det här var att färdas på tvärs med de traditionella flyttvägarna. Renhjorden blev tungdriven och kunde fösas framåt enbart tack vare hundarnas enträgna arbetsinsatser.