Lucka 18: Vi är alla i rörelse

Demokrati och frihet är ingen självklarhet i världen. I alla tider har människor flyttat för att få ett bättre liv någon annanstans.

Den 18 december är det internationella migrationsdagen, en dag för att uppmärksamma världens alla migranter. Det finns många olika skäl till att människor migrerar, påtvingat eller självvalt. Att få ett bättre, tryggare och friare liv på en annan plats är en drivkraft som i alla tider har flyttat människor till, från och inom Sverige. I Isofs arkiv finns många berättelser som på olika sätt handlar om flyttar och rörelse mellan olika platser.

Många reste för att på några år tjäna pengar så de kunde komma hem och köpa sig en liten gård (---) Några reste för att komma ifrån värnplikten. Andra reste för att klasskillnaden var så stor i Sverige och de hade hört att i Amerika var det ingen klasskillnad. (---)

Man var fri här. Man var ej tvungen att taga av mössan och buga djupt när man mötte en ämbetsman, och var ej tvungen att tillhöra en kyrka eller en annan organisation.

Berättat av Carl som flyttade från Sverige till Amerika år 1896

Då hade den islamska revolutionen mot Shahen börjat. Livet blev allt svårare. Vi har aldrig varit religiösa. Invånarna i Iran fick färre och färre rättigheter. Min man kände att han ville göra någonting. Han trodde att han skulle kunna påverka, men till slut hamnade han i fängelse.(---) Han har fortfarande ärr av tortyren. (---) Han blev kvar i fängelset i ett år, och när han till slut blev utsläppt bestämde vi oss för att fly.

Berättat av Amal som flyttade från Irak till Sverige år 1987

Carls och Amals berättelser finns med i kunskapsbanken I rörelse som lanseras här på isof.se i dag. I rörelse handlar om migration till, från och inom Sverige genom tiderna, och i centrum står den enskilda människan och hennes berättelse. Berättelserna är hämtade från Isofs arkiv och sträcker sig från 1800-talet fram till i dag. Som en bakgrund till berättelserna finns också en kunskapsbank med artiklar som på olika sätt handlar om migration.

Läs mer om människor i rörelse

Ta del av berättelser från arkivet, och lär dig mer om flyttar till, från och inom Sverige genom tiderna.