Lucka 12: Rösträttskvinnan Märta Tamm-Götlind

I år är det 100 år sedan det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt genom fördes. Folkbildaren och folklivsforskaren Märta Tamm-Götlind var en av de som kämpade för kvinnors rösträtt i början av 1900-talet.

Som student deltog Märta Tamm-Götlind (1888–1982) i den internationella rösträttskongressen i Stockholm år 1911 och det blev starten för ett livslångt engagemang i kvinnorörelsen. Hon var aktiv i fredsrörelsen, och engagerad i föreningsliv och politik. Som folkbildare, folklivsforskare och skribent uppmärksammade hon ofta kvinnors liv och villkor.

I Isofs arkiv finns ett stort material som Märta Tamm-Götlind samlade in till folkminnesarkivet, och dessutom delar av hennes efterlämnade samlingar.

Läs mer om Märta Tamm-Götlind

I webbutställningen Det omöjliga tar lite längre tid kan du lära dig mer om rösträttsrörelsen och om Märta Tamm-Götlinds liv och gärning.