Vad betyder demokrati?

Ordet demokrati kommer från grekiskans demokrati'a ’folkvälde’. Ordet har haft flera betydelser, och används i många olika sammanhang.

I det grekiska ordet demokrati'a finns orden demos ’folk’ och kratei'n ’härska’. Ordet är enligt Svenska Akademiens ordböcker Länk till annan webbplats. belagt i svenskan sedan 1614 i en skrift av Johannes Rudbeckius. Ordet har genom tiderna haft flera betydelser, och används i många olika sammanhang.

Om man tittar på termen demokrati som den förklaras i Riksdagens ordbok betyder demokrati ’att det är folket som styr’. Motsatsen är diktatur som betyder ’att en person eller en liten grupp människor har all makt’. Ibland används också termerna direktdemokrati (’de som har rösträtt beslutar själva i enskilda sakfrågor’) och representativ demokrati eller indirekt demokrati (’medborgarna väljer representanter som fattar besluten’).

Läs mer om termen demokrati

I Rikstermbanken finns termerna från Riksdagens ordbok och här hittar du information om demokrati, indirekt demokrati och andra termer som rör det politiska systemet i Sverige. Du hittar också termer från en rad andra ämnesområden.