Lucka 14: Arkivtjänsten Folke

Våra samlingar ska vara så tillgängliga som möjligt för så många som möjligt. Det är tanken bakom vår nya digitala arkivtjänst Folke.

På Folke kan du ta del av ett omfattande folkminnesmaterial från Isofs samlingar. Du kan också hjälpa till med att föra kulturarvet vidare genom att transkribera handskrivna texter.

Det arkivmaterial du har tillgång till via Folke är insamlat under första häften av 1900-talet. Det handlar om folklig kultur, vardagsliv och traditioner i allmogesamhällets Sverige, från mitten av 1800-talet och 100 år framåt.

Folke kommer att utökas med ännu fler uppteckningar allt eftersom, och på sikt även innefatta andra samlingar från Isof.

Läs mer om Folke

Läs mer om den kommande arkivtjänsten Folke.