Ord som flyttar

Det är inte bara människor som migrerar. De flesta språk rymmer en mängd ord som i något skede av historien invandrat från ett annat språk.

När du i dag talar svenska är kanske mer än hälften av orden du använder från början lånord från andra språk. Vissa lånades in för tusentals år sedan, medan andra dök upp för några månader sedan. I dag är det engelskan som har mest inflytande, på medeltiden var det tyskan och på 1700-talet franskan.

Svenskan har ägnat sig mer åt import än export vad gäller lånord. Men visst har även svenskan lämnat spår i andra språk – ombudsman och smorgasbord är de kanske mest kända exemplen. Och de nordbor som på 800-talet bosatte sig på Irland har lämnat språkliga spår i dagens iriska.

På de brittiska öarna och i USA:s svenskbygder finns också en del ortnamn med svenskt eller fornnordiskt ursprung.