Lucka 11: Rätten till romska

Romska är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och du som talar romska har rätt att använda och utveckla språket. 

Romska är sedan år 2000 ett av Sveriges nationella minoritetsspråk, vilket innebär att samhället har ett ansvar att skydda och främja språket. Det innebär till exempel att samhället ska se till att du som talar romska får lära dig, utveckla och använda ditt språk. Rättigheterna för romska regleras i språklagen och minoritetslagen.

Romska har talats i Sverige åtminstone sedan 1500-talet och är klassat som ett territoriellt obundet minoritetsspråk, det vill säga ett språk som inte har historisk anknytning till ett visst område eller en landsdel, till skillnad från samiskan, finskan och meänkieli.

Du som tillhör den nationella minoriteten romer har rätt att läsa romska som modersmål i skolan. Du behöver inte kunna någon romska eller ha pratat romska hemma för att få modersmålsundervisning i språket.

Läs mer om romska

Isof ansvarar för språkvården av romska i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om romska, tar fram ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling. På expertområdessidan för romska hittar du mer information om vår verksamhet.