Demokrati kräver klarspråk

Klarspråk är centralt för demokratin: alla har rätt att förstå vad myndigheter gör och varför. 

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Språklagen § 11

Så står det i språklagen, och med klarspråk menas just detta: information från myndigheter, kommuner och regioner ska vara begriplig och anpassad efter mottagaren.

För att ha en fungerande demokrati krävs att alla kan förstå vilka beslut som tas och vad myndigheter gör och varför. Det gäller på alla nivåer, men är extra viktigt när det gäller beslut som påverkar den enskilda människan, till exempel beslut från kommunen, Försäkringskassan eller domstolar.

Klarspråk är också en förutsättning för att så många som möjligt ska kunna ta del i den politiska debatten, och påverka vad som händer.

Läs mer om klarspråk och demokrati

Nummer 3 av tidningen Klarspråk hade tema demokrati, och där kan du läsa mer om vilken betydelse klarspråk har för demokratin.