Lucka 6: Rätten till finska

Du som är finsktalande har rätt att använda och utveckla språket i Sverige. I vissa kommuner har du särskilt starka rättigheter.

Den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket. Språklag (2009:600), § 14:1
Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, §11

Finskan är ett av de största minoritetsspråken i Sverige. År 2000 fick finskan status som officiellt minoritetsspråk är sedan 2010 ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Det innebär till exempel att du som talar finska har rätt att använda språket inom olika delar av samhället och har större rätt till modermålsundervisning.

I kommuner som ingår i det så kallade förvaltningsområden finns det extra starka rättigheter att använda finskan. Till exempel ska du kunna använda finska språket i kontakter med myndigheter och du har rätt att få förskola och äldreomsorg där personal behärskar finska och verksamheten i någon mån är på finska.

Läs mer om finska

Isof ansvarar för språkvården av finska i Sverige. Vi ger råd och rekommendationer om finska språket, tar fram svensk-finska ordlistor och sprider kunskap om språket och dess utveckling. På expertområdessidan för finska hittar du mer information om vår verksamhet.