Lucka 24: Din rätt till språk och kultur

I 24 kalenderluckor har vi på olika sätt belyst rätten till språk och kultur och språkets betydelse för att vi ska ha ett öppet, demokratiskt och rättssäkert samhälle.

Bara några få dagar återstår av jubileumsåret 2021, då vi firat 100-årsminnet av demokratin i Sverige. Sverige var det sista landet i Norden att införa allmän och lika rösträtt oavsett kön. Denna reform hade föregåtts av en lång och envis kamp från många profilerade kvinnor – och även ett antal män.

En av dessa kvinnor, folklivsforskaren Märta Tamm-Götlind, har vi presenterat i lucka 12 i vår demokratikalender. Bland förkämparna för kvinnlig rösträtt fanns dåtidens allra främsta författare som Ellen Key, Elin Wägner och Selma Lagerlöf. Förmågan att finna rätt argument och hitta ett tilltal som når ut till många och göra det på ett övertygande sätt; att äga språket, var ett av de viktigaste medlen i kampen.

Men, bara några år efter demokratins stora genombrott i Europa öppnades några av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. Historien, men även nutida händelser i vår omvärld, lär oss att de demokratiska rättigheterna hela tiden behöver vårdas och uppmärksammas för att hållas levande. De ansvaret bär vi som samhällsmedborgare gemensamt.

I 24 luckor i vår demokratikalender har vi på olika sätt belyst rätten till språk och kultur och språkets betydelse för att vi ska ha ett öppet, demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vi har gjort det genom att peka på hur olika delar av Isofs breda verksamhet bidrar till att värna och stärka demokratin.

Nu är vi inne i det som för många är den allra viktigaste högtiden på året. En tid att samlas, se bakåt och blicka framåt. Läs gärna mer om traditioner, mat, dialektord med mera som är förknippade med julen i vår kunskapsbank Året runt i almanackan här på isof.se.

Jag önskar er alla en fröjdefull jul och ett riktigt gott nytt år!

Martin Sundin
Generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen (Isof)

Isof skriver under för en stark demokrati

För att markera vårt viktiga uppdrag att värna och stärka ett demokratiskt samhälle har Isof skrivit under Deklaration för en stark demokrati, som är framtagen av kommittén Demokratin 100 år.