Läromedel från Isof

Ett digitalt läromedel från Isof om meänkieli och Sveriges andra nationella minoritetsspråk.

Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk är ett läromedel för högstadiet och gymnasiet. Det ger allmän information om Sveriges språk, lagar, rättigheter och flerspråkighet. Här finns också fördjupad information om meänkieli och de fyra andra nationella minoritetsspråken samt om svenskt teckenspråk.