Oppimateriaalia

Isofin tikitaalinen oppimateriaali meänkielestä ja muista Ruottin kansalisista minuriteettikielistä.

Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk oon oppimateriaali yläastheele ja jymnaasihaan. Siinä oon ylheistä informasuunia Ruottin kielistä, laista, oikeuksista ja monikielisyyestä ja kans enempi tietoa meänkielestä ja neljästä muusta kansalisesta minuriteettikielestä ja kans ruottalaisesta viittomakielestä. Oppimateriaali oon ruottiksi.

Lissää oppimateriaali ja resyrsiä kouhluin

Veppisivut ovva ruottiksi.