Digifika för pedagoger

Månadens första torsdagkväll arrangerar Språkcentrum finska digitala nätverksträffar på Zoom för sverigefinska förskolepedagoger.

Det första ”digifikat” anordnades den 7 september. Temat för träffen var språkcentrumets revitaliseringsarbete samt modersmålets betydelse i förskolan. Pedagogerna fick även berätta om sina verksamheter där de jobbar.

Tuuli Uljas, språkfrämjare i finska berättar om språkcentrumets behovsinventering:

”Behovet av ett nätverk för sverigefinska lärare och pedagoger har visat sig vara stort. Det har påtalats av de olika yrkesgrupper och privatpersoner vi träffat över hela landet. Många känner sig ensamma i sin finskspråkiga yrkesroll eller i en svenskspråkig arbetsmiljö. De önskar få mer aktuell information, tips och inspiration till finskspråkig pedagogisk verksamhet.”

Språkcentrumets digifikor erbjuder en mötesplats där man kan träffa andra pedagoger, byta erfarenheter och funderingar om finskspråkig förskoleverksamhet. Varje träff har ett tema och inleds med en kort presentation från en expert, men pedagoger har även en möjlighet att ställa frågor och ha önskemål för kommande teman.

Fakta

Under hösten anordnas Digifika kl. 16-17 på följande torsdagar: 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12. Ingen föranmälan krävs, du deltar genom länken: https://uu-se.zoom.us/j/8457155416 Länk till annan webbplats.