Inspirationsdag samlade lärare från hela landet

Inför skolstarten i augusti arrangerade Språkcentrum Finska en inspirationsdag för lärare och pedagoger. Föreläsningarna spelades in och kan ses i efterhand på webben.

Onsdagen den 16 augusti arrangerade Språkcentrum Finska en inspirationsdag för lärare och pedagoger som verkar i sverigefinska undervisningsmiljöer. Evenemanget arrangerades på Sverigefinska skolan i Stockholm och lockade 120 deltagare från hela Sverige. Föreläsningarna kunde även följas via direktsändning på webben och filmerna kommer inom kort att publiceras i textad version här på isof.se.

Inspirationsdagen är en del av Språkcentrums arbete att stödja personer som revitaliserar det finska språket i Sverige. Utöver praktiska undervisningstips erbjöd evenemanget ett tillfälle att nätverka och utbyta tankar med kollegor från hela landet.

Inspirationsdagens tema var det finska språket, språkmedvetenhet och anpassad undervisning. Universitetslektor Jenni Alisaaris föreläste om språkligt ansvarsfull pedagogik, det vill säga vikten av att erkänna utmaningarna med olika språk och stödja elevers lärande utifrån dessa. Den IKT-gruppen på Sverigefinska skolan i Stockholm berättade om sina erfarenheter av digitala verktyg, exempelvis AI, i språkundervisningen.

Utöver föreläsningarna kunde deltagarna bekanta sig med olika typer av läromedel och digitala tjänster som kan användas i undervisning. På plats fanns representanter från Stockholms Universitet, Finlandsinstitutets bibliotek, Kulturrådet, Sveriges Radio, Ebban Boktjänst samt Språkrådet.

Bilder från Språkcentrum Finskas inspirationsdag för lärare och pedagoger augusti 2023. På scen från vänster Nadja Nieminen Mänty, Elina Majakari, Tuuli Uljas och Kirsi Kohtala-Ghane.

Språkcentrums Nadja Nieminen Mänty, Elina Majakari, Tuuli Uljas och Kirsi Kohtala-Ghane talar under inspirationsdagen.