Inspiraatiopäivä kokosi yhteen opettajia koko maasta

Suomen kielikeskus järjesti juuri ennen kouluvuoden alkua inspiraatiopäivän opettajille ja pedagogeille. Luennot tallennettiin, ja ne ovat katsottavissa kielikeskuksen verkkosivustolla tapahtuman jälkeen.

Suomen kielikeskus järjesti keskiviikkona 16.8. inspiraatiopäivän ruotsinsuomalaisessa ympäristössä toimiville opettajille, pedagogeille ja vapaa-ajankodin ohjaajille. Tapahtuma järjestettiin Tukholman ruotsinsuomalaisella koululla, ja se houkutteli paikalle 120 osallistujaa eri puolilta Ruotsia. Iltapäivän luentoja oli mahdollista seurata myös digitaalisesti. Luentojen tallenteet ovat nähtävissä 30.8. asti Isofin verkkosivustolla https://www.isof.se/nationella-minoritetssprak/finska Linkki toiselle sivustolle., jonne ne laitetaan myöhemmin myös tekstitettyinä.

Inspiraatiopäivän järjestäminen on osa Suomen kielikeskuksen toimintaa, jossa tuetaan suomen kielen revitalisaation parissa toimivia henkilöitä. Käytännön vinkkien ja ideoiden lisäksi tapahtumassa oli mahdollista verkostoitua ja jakaa ajatuksia eri puolilta Ruotsia tulevien kollegoiden kanssa.

Inspiraatiopäivän teemana olivat suomen kieli, kielellisesti vastuullinen pedagogiikka sekä opetuksen eriyttäminen. Tukholman yliopiston lehtori Jenni Alisaari luennoi kielellisesti vastuullisesta pedagogiikasta, jossa tunnistetaan opiskelukielen haasteita ja tunnistetaan eri oppiaineiden kielten ominaisuuksia sekä tuetaan kaikkien oppilaiden oppimista monin tavoin. Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun IKT-ryhmä kertoi digitaalisista työkaluista, kuten tekoälystä, kielenopetuksessa.

Luentojen lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus tutustua erilaisiin oppimateriaaleihin ja digitaalisiin palveluihin, joita voidaan käyttää opetuksessa. Paikalla oli edustajia Tukholman yliopistosta, Suomen Tukholman-instituutin kirjastosta, Kulttuurineuvostosta, Sveriges Radio Finskasta, Ebban kirjapalvelusta sekä Isofin kielenhuolto-osastosta.

Kielikeskuksen Nadja Nieminen Mänty, Elina Majakari, Tuuli Uljas ja Kirsi Kohtala-Ghane puhumassa inspiraatiopäivässä.