Språkrådsdagen 2021

Konferensen Språkrådsdagen hölls helt digitalt för första gången den 5 maj 2021. Årets tema var fint och fult – attityder till språk.

Bild från Zoomföreläsning med flera deltagare.

Moderator Lena Lind Palicki tillsammans med några av dagens talare: Lotta Ederth, Lars-Gunnar Andersson, Lena Olausson, Maria Bylin, Ellen Bijvoet, Henning Årman samt teckenspråkstolk Maja Åhman.

Digital konferens

År 2021 arrangerades Språkrådsdagen för första gången helt digitalt. Tema för året var fint och fult – attityder till språk, och på programmet fanns bland annat föreläsningar om språkliga hierarkier, unga språkaktivister och engelska svordomar. Se hela programmet nedan.

Se filmerna från Språkrådsdagen 2021

För dig som vill ta del av Språkrådsdagen 2021 i efterhand, eller återuppleva konferensen, finns alla programpunkter att se på sidan Filmer från Språkrådsdagen 2021.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind delade ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset. Foto: Fialotta Bratt/Skatteverket.

Prisutdelning

Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset delades ut av kultur- och demokratiminister Amanda Lind Länk till annan webbplats.. Klarspråkskristallen gick till Skatteverket ”för ett gediget och systematiskt klarspråksarbete som fungerar även i kristider”. Läs mer på sidan Skatteverket bäst på klarspråk 2021.

Minoritetsspråkspriset gick till Tornedalsteatern som arbetar brett och inkluderande för att tillgängliggöra såväl meänkieli som den tornedalska kulturen. Läs mer på sidan Tornedalsteatern får Minoritetsspråkspriset 2021.

Erik Wellanders pris för 2021 delades ut av professor Björn Melander Länk till annan webbplats.. Det gick i år till Mats Landqvist, professor i svenska vid Södertörns högskola, för hans arbete om hur språk och diskriminering hänger samman, och hur särbehandling och kränkningar kan motverkas genom språkpolitik och språkvård. Läs mer på sidan Mats Landqvist får Erik Wellanders pris 2021.

Camilla Lindholm från Skatteverket tar emot Klarspråkskristallen. Moderator Lena Lind Palicki håller i diplomet.

Program för Språkrådsdagen 2021

Kl. 9.10 Konferensen öppnas
Martin Sundin, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen, öppnar konferensen och lämnar över till moderator Lena Lind Palicki Länk till annan webbplats., Stockholms universitet.

Kl. 9.30 Enspråkigt tänk – flerspråkig språkanvändning?
Hur ser människor i Sverige på användning av importord, kodväxling, förortsförankrad svenska och svenska med brytning? Vilken sorts svenska vill vi att våra barn ska tala? Dominerar ett enspråkigt tänk än i dag, trots att samhället i allt högre grad blivit flerspråkigt?
Ellen Bijvoet Länk till annan webbplats., Uppsala universitet

Kl. 10.00 Språkliga hierarkier i Göteborg
Maria och Johan diskuterar sverigefinskans och somaliskans roll i den flerspråkiga staden Göteborg. Hur kan man förklara skillnaderna i språkens synlighet och status? De menar att frågan bara kan besvaras genom att undersöka hur språket samverkar med ras, religion, klass och genus.
Maria Löfdahl , Institutet för språk och folkminnen, och Johan Järlehed Länk till annan webbplats., Göteborgs universitet

Kl. 10.30 Fikapaus med mingel

Kl. 11.00 Unga språkaktivister
Språkaktivism engagerar ung som gammal. Henning kommenterar den ständigt pågående debatten om språk som verktyg för politisk förändring utifrån sitt avhandlingsprojekt om språkaktivism och språknormering bland gymnasieungdomar.
Henning Årman Länk till annan webbplats., Stockholms universitet

Kl. 11.30 Engelska svordomar
I inhemska, engelskspråkiga sammanhang anses svordomar som fuck och shit vara ytterst problematiska. Men hur ser bruket av fuck och shit ut i Sverige, och vilka attityder mot engelska och svenska svordomar kan man därmed urskilja?
Kristy Beers Fägersten Länk till annan webbplats., Södertörns högskola

Kl. 12.00 Lunchpaus

Kl. 13.00 Vad är fint och fult, enligt radiolyssnarna och tv-tittarna?
Språkvårdarna i public service får ta emot många kommentarer om etermediespråket. Återkommande ämnen är dialekter och andra varieteter av svenska; svordomar och annat grovt språk; engelska ord och uttryck; språkriktighet och grammatik; slarviga och felaktiga uttal samt politiskt värdeladdat språk. Hur förhåller Lotta och Lena sig till dessa synpunkter?
Lotta Ederth och Lena Olausson Länk till annan webbplats., SR, SVT och UR

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind delade ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, i år på distans. Foto: Fialotta Bratt.

Kl. 13.30 Prisutdelning

Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset för såväl 2020 som 2021 delas ut av kultur- och demokratiminister Amanda Lind Länk till annan webbplats.. Erik Wellanders pris för 2021 och 2021 delas ut av professor Björn Melander Länk till annan webbplats..

Kl. 14.30 Fikapaus med mingel

Kl. 15.00 Åsikter om dialekter
De flesta säger sig tycka om dialekter, men vad menar de när de säger så? Hur ser bilden av dialekten och dialekttalaren ut? Är dialekten något "hos oss" eller "hos dom andra"? Lars-Gunnar behandlar särskilt stadsdialekterna och skärningspunkten mellan dialekt och sociolekt.
Lars-Gunnar Andersson Länk till annan webbplats., Göteborgs universitet

Kl. 15.30 Hur gör vi nu då?
Avslutande panelsamtal med moderatorn Lena Lind Palicki, Maria Bylin samt flera av dagens talare.

Kl. 16.00 Avslutning
Moderator Lena Lind Palicki avslutar konferensen