Filmer från Språkrådsdagen 2021

Vill du ta del av föreläsningarna och samtalen från Språkrådsdagen 2021? Här hittar du filmerna.

Temat för Språkrådsdagen 2021 var fint och fult – attityder till språk, och på programmet fanns bland annat föreläsningar om språkliga hierarkier, unga språkaktivister och engelska svordomar. Du kan ta del av alla föreläsningar och samtal nedan.

Visa undertexter

Alla filmer på sidan har undertexter. Klicka på ikonen T i det nedre högra hörnet i respektive filmspelare för att få fram undertexterna.

Språkrådsdagen 2021

Konferensen öppnas

Martin Sundin, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen, öppnar konferensen och lämnar över till moderator Lena Lind Palicki, Stockholms universitet.

Enspråkigt tänk – flerspråkig språkanvändning?

Med Ellen Bijvoet, Uppsala universitet. Hur ser människor i Sverige på användning av importord, kodväxling, förortsförankrad svenska och svenska med brytning? Vilken sorts svenska vill vi att våra barn ska tala? Dominerar ett enspråkigt tänk än i dag, trots att samhället i allt högre grad blivit flerspråkigt?

Språkliga hierarkier i Göteborg

Med Maria Löfdahl , Institutet för språk och folkminnen, och Johan Järlehed, Göteborgs universitet. Maria och Johan diskuterar sverigefinskans och somaliskans roll i den flerspråkiga staden Göteborg. Hur kan man förklara skillnaderna i språkens synlighet och status? De menar att frågan bara kan besvaras genom att undersöka hur språket samverkar med ras, religion, klass och genus.

Unga språkaktivister

Med Henning Årman, Stockholms universitet. Språkaktivism engagerar ung som gammal. Henning kommenterar den ständigt pågående debatten om språk som verktyg för politisk förändring utifrån sitt avhandlingsprojekt om språkaktivism och språknormering bland gymnasieungdomar.

Engelska svordomar

Med Kristy Beers Fägersten, Södertörns högskola. I inhemska, engelskspråkiga sammanhang anses svordomar som fuck och shit vara ytterst problematiska. Men hur ser bruket av fuck och shit ut i Sverige, och vilka attityder mot engelska och svenska svordomar kan man därmed urskilja?

Vad är fint och fult, enligt radiolyssnarna och tv-tittarna?

Med Lotta Ederth och Lena Olausson, SR, SVT och UR. Språkvårdarna i public service får ta emot många kommentarer om etermediespråket. Återkommande ämnen är dialekter och andra varieteter av svenska; svordomar och annat grovt språk; engelska ord och uttryck; språkriktighet och grammatik; slarviga och felaktiga uttal samt politiskt värdeladdat språk. Hur förhåller Lotta och Lena sig till dessa synpunkter?

Åsikter om dialekter

Med Lars-Gunnar Andersson, Göteborgs universitet. De flesta säger sig tycka om dialekter, men vad menar de när de säger så? Hur ser bilden av dialekten och dialekttalaren ut? Är dialekten något ”hos oss” eller ”hos dom andra”? Lars-Gunnar behandlar särskilt stadsdialekterna och skärningspunkten mellan dialekt och sociolekt.

Prisutdelning

Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset för såväl 2020 som 2021 delas ut av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Erik Wellanders pris för 2021 och 2021 delas ut av professor Björn Melander.

Hur gör vi nu då?

Avslutande panelsamtal med moderatorn Lena Lind Palicki, Maria Bylin samt flera av dagens talare.