Martin Sundin

Generaldirektör

Bild på Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Isofs generaldirektör och myndighetschef Martin Sundin har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med vårt uppdrag från regeringen. Han tillträdde posten som generaldirektör för Isof i april 2017.

Eftersom Isof är en enrådighetsmyndighet är generaldirektören ensamt ansvarig för alla beslut som Isof fattar som myndighet och för att verksamheten bedrivs både författningsenligt och effektivt.

Kontakt

Martin Sundin

Mobil: 073-558 61 00

E-post: martin.sundin@isof.se

Medverkan i publika sammanhang

En del av arbetet som generaldirektör handlar om att representera myndigheten i kontakter med uppdragsgivare, andra myndigheter, intresseorganisationer och samarbetspartners – liksom i mediala och publika sammanhang. Här kan du ta del av några av dessa aktiviteter.