Mats Landqvist får Erik Wellanders pris 2021

Mats Landqvist tilldelas Erik Wellanders pris för sitt arbete om hur språk och diskriminering hänger samman, och hur särbehandling och kränkningar kan motverkas genom språkpolitik och språkvård.

Erik Wellanders fond har som uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. 2021 går utmärkelsen till Mats Landqvist, professor i svenska vid Södertörns högskola.

Mats Landqvisthar publicerat en rad arbeten på svenska och internationellt, om språkets roll i yrkesmässiga sammanhang, särskilt i mötet yrkesroll–medborgare när det gäller bemötande, diskriminering och upplevelser av kränkning. Likaså har han studerat sådana frågor med utgångspunkt i aktivistgrupper som arbetar mot diskriminering. Mats Landqvisthar därmed gjort viktiga insatser för förståelsen av språkets roll i centrala och uppmärksammade samhällsutmaningar samt för främjandet av en demokratisk, jämlik och inkluderande språkvård.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond. Priset delas ut på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen, som i år arrangerades digitalt den 5 maj. Prisutdelare var Björn Melander, professor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Kontakt

Maria Bylin, språkvårdare vid Språkrådet, Isof, och sekreterare i styrelsen för Erik Wellanders fond

E-post: maria.bylin@isof.se

Telefon: 070-450 99 79