Skatteverket bäst på klarspråk 2021

Årets Klarspråkskristallen går till Skatteverket ”för ett gediget och systematiskt klarspråksarbete som fungerar även i kristider”.

Med utmärkelsen Klarspråkskristallen vill Språkrådet uppmärksamma goda resultat i arbetet för klara och begripliga texter och uppmuntra till fortsatta språkvårdsinsatser. Priset delas ut till en myndighet, region eller kommun som gjort ett bra klarspråksarbete.

Årets pristagare är Skatteverket. Ur juryns motivering: ”Tack vare ett gott internt samarbete har Skatteverket snabbt kunnat ta fram ny information och nya tjänster under coronapandemin. Arbetet har letts av en grupp klarspråksexperter som haft tät dialog med sakkunniga. Skatteverket har också involverat användarna i utvecklingen av nya tjänster”.

Klarspråkskristallen delas ut på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen, som i år arrangerades digitalt den 5 maj. Prisutdelare var kultur- och demokratiminister Amanda Lind.