Klarspråkskristallen

Jobbar ni på bra med klarspråk på din arbetsplats? Skulle andra kunna lära sig och inspireras av er? Då kanske det är er tur att vinna Klarspråkskristallen.

bild på klarspråkskristallen.

Klarspråkskristallen.

Vi på Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk – en gång om året till en myndighet, en kommun eller en region.

Kristallen är en belöning för goda resultat i arbetet för begripliga texter, och en uppmuntran till fortsatta insatser.

Klarspråkskristallen 2023

Temat för Klarspråkskristallen i år är "klarspråk i ett mångspråkigt Sverige". Tiden för nomineringar gick ut den 13 februari 2023. Priset delas ut av kulturminister Parisa Liljestrand på Språkrådsdagen 2023 den 27 april.

Klarspråkskristallen 2022

Klarspråkskristallen 2022 tilldelades Arbetsförmedlingen, för ett föredömligt och genomgripande klarspråksarbete som andra kan inspireras av. Priset delades ut av kulturminister Jeanette Gustafsdotter på Språkrådsdagen 2022 den 11 maj.

Pressmeddelande: Arbetsförmedlingen får årets klarspråkspris

Artikel i Klarspråk 2/2022: Viktigt att cheferna är med på tåget

Fem personer på scen, två med diplom och blommor i händerna.

Klarspråkskristallen 2022 delades ut på Språkrådsdagen den 11 maj. Här syns prisutdelaren kulturminister Jeanette Gustafsson tillsammans med Arbetsförmedlingens Marianne Ek, Louise Törnqvist, Lisen Almgren och Päivi Korhonen Carlberg. Foto: Isof.

Film: Klarspråksarbetet på Arbetsförmedlingen

I den här filmen från Arbetsförmedlingen berättar de själva om klarspråksarbetet på myndigheten.