Kristallvinnare

Här presenteras samtliga tidigare vinnare av Klarspråkskristallen.

2024: Kronofogden

Klarspråkskristallen tilldelas Kronofogden för "ett robust och välintegrerat klarspråksarbete som kan vara inspirerande för andra". Språkrådsdagen 2024 den 24 april.

Pressmeddelande: Kronofogden får Klarspråkskristallen 2024

Fyra personer på scen, en håller ett diplom över huvudet.

Klarspråkskristallen tilldelas Kronofogden för ett robust och välintegrerat klarspråksarbete som kan vara inspirerande för andra. På bilden: Tina Engvall, Cecilia Hegethorn Mogensen, Anne Isberg och statssekreterare Natasa Ristic Davidson. Foto: Isof

2023: Folkhälsomyndigheten

Temat för Klarspråkskristallen 2023 var ”klarspråk i ett mångspråkigt Sverige”, och vinnaren blev Folkhälsomyndigheten. Priset delades ut av kulturminister Parisa Liljestrand på Språkrådsdagen 2023 den 27 april.

Pressmeddelande: Folkhälsomyndigheten får årets klarspråkspris

Artikel i Klarspråk 2/2023: Klarspråk är grunden – oavsett språk

Fem personer på scen, två med diplom och blommor i händerna.

Katrin Tonnes, Lena Sundström Mattsson och Mia Wadman från Folkhälsomyndigheten tog emot Klarspråkskristallen 2023 av kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Isof.

2022: Arbetsförmedlingen

Klarspråkskristallen gick till Arbetsförmedlingen för ett föredömligt och genomgripande klarspråksarbete som andra kan inspireras av.

Fem kvinnor på rad. De tre i mitten håller en kristall, blommor och en tavla med text på.

Klarspråkskristallen 2022 delades ut på Språkrådsdagen den 11 maj. Här syns prisutdelaren kulturminister Jeanette Gustafsson tillsammans med Arbetsförmedlingens Marianne Ek, Louise Törnqvist, Lisen Almgren och Päivi Korhonen Carlberg. Foto: Isof.

Film: Klarspråksarbetet på Arbetsförmedlingen

I den här filmen från Arbetsförmedlingen berättar de själva om klarspråksarbetet på myndigheten.

2021: Skatteverket

Klarspråkskristallen gick till Skatteverket ”för ett gediget och systematiskt klarspråksarbete som fungerar även i kristider”.

Camilla Lindholm från Skatteverket tog emot utmärkelsen på Språkrådsdagen. Här tillsammans med moderator Lena Lind Palicki som håller i diplomet.

2020: Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad

Klarspråkskristallen gick till Konsument- och medborgarservice i Göteborgs stad för ett gediget klarspråksarbete med medborgarna i fokus.

2019: Skatteverket

Klarspråkskristallen 2019 gick till Skatteverket för ett inspirerande och framgångsrikt klarspråksarbete med medborgarna i fokus.

2018: Vårdguiden

Klarspråkskristallen 2018 hade temat ”klarspråk i vård och omsorg” och tilldelades 1177 Vårdguiden för deras inspirerande klarspråksarbete med webbplatserna 1177.se och umo.se.

2017: Södertörns tingsrätt

År 2017 var temat "föredömligt klarspråksarbete". Klarspråkskristallen gick till Södertörns tingsrätt för deras långsiktiga och systematiska arbete med att skriva begripliga domar och beslut.

2016: Sundsvalls kommun

Klarspråkskristallen 2016 hade temat klarspråk i e-tjänster. Vinnare blev Sundsvalls kommun, för e-tjänsten Skolskjuts.

2015: Västra Götalandsregionen

År 2015 fick Västra Götalandsregionen Klarspråkskristallen för sitt föredömliga klarspråksarbete.

2014: Jordbruksverket

2013: Åklagarmyndigheten

År 2013 sökte vi en föredömlig text som tagits fram med hjälp av ett gediget klarspråksarbete. Vinnare blev Åklagarmyndigheten, för sitt arbete med klarare gärningsbeskrivningar. Se Klarspråk 2/2013 Öppnas i nytt fönster.

2012: Arbetsmiljöverket

År 2012 var temat ”Klarspråk inte bara för majoriteten – hur vi når ut med information på andra språk än svenska”. Arbetsmiljöverket fick priset för en genomtänkt kampanj om arbetsmiljö och säkerhet, riktad till utländska byggnadsarbetare i Sverige. Se Klarspråk 2/2012. Öppnas i nytt fönster.

2011: Helsingborgs stad och Verket för högskoleservice

Klarspråkskristallen 2011 delades mellan Helsingborgs stad och Verket för högskoleservice, som bägge skapat ett arbetssätt för webbutveckling som gynnar såväl medborgarna som den egna organisationen. Se Klarspråk 2/2011. Öppnas i nytt fönster.

2010: Hovrätten för Västra Sverige och Centrala studiestödsnämnden (CSN)

År 2010 delades två klarspråkskristaller ut, i två skilda kategorier. Vinnare i kategorin domar och domstolsbeslut var Hovrätten för Västra Sverige, tack vare en dom som trots ett komplicerat innehåll är skriven på ett pedagogiskt och nyskapande sätt. Vinnare i kategorin webbtexter var Centrala studiestödsnämnden (CSN), för myndighetens lättillgängliga och pedagogiskt utformade webbinformation och det systematiska arbete som ligger bakom den. Se Klarspråk 2/2010 Öppnas i nytt fönster..

2009: Riksbanken

 Klarspråkskristallen 2009 gick till Riksbanken. Temat var ”Klarspråk i rapporter – sammanfattningen som viktigt verktyg”. Riksbanken tilldelades kristallen för arbetet med rapporterna ”Riksbankens penningpolitiska rapport” och ”Finansiell stabilitet”. Se Klarspråk 2/2009. Öppnas i nytt fönster.

2008: Försäkringskassan

Klarspråkskristallen 2008 gick till Försäkringskassan. Årets tema var ”Beslut vi begriper” och Försäkringskassan fick priset för sitt nära och prestigelösa samarbete mellan jurister och språkvårdare som lett fram till pedagogiska och genomtänkta riktlinjer för hur beslut ska skrivas på Försäkringskassan. Se Klarspråk 2/2008. Öppnas i nytt fönster.

2007

År 2007 delades ingen klarspråkskristall ut, eftersom klarspråksverksamheten då nyligen flyttat från Regeringskansliet till Språkrådet.

2006: Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Klarspråkskristallen 2006 gick till Centrala studiestödsnämnden (CSN) för projektet "Kvalitet i CSN:s e-post". Hederspriset Lilla klarspråkskristallen gick till Jordbruksverket för ett pedagogiskt informationsmaterial om EU-stöd för lantbrukare.

2005: Skatteverket i Västerås och i Örebro

Klarspråkskristallen 2005 gick till Skatteverket i Västerås och i Örebro, för det annorlunda projektet Språkdialogen där man bjudit in allmänheten för att testa handläggarnas texter. Hederspriset Lilla klarspråkskristallen gick till Karlstads kommun för långsiktigt och ambitiöst språkvårdsarbete och till eldsjälen Nils-Inge Enlund för hans enträgna arbete med att stärka teckenspråkets ställning.

2004: Karin Carlson, biträdande professor i mikrobiologi vid Uppsala universitet

Klarspråkskristallen 2004 gick till Karin Carlson, biträdande professor i mikrobiologi vid Uppsala universitet, för hennes ovanliga och viktiga insatser för att motverka att svenskan slås ut av engelskan inom naturvetenskaplig forskning och högre utbildning. Handikappombudsmannen (webbprojekt) och Norrköpings kommun (enträget språkvårdsarbete som gett resultat) fick hederspriset Lilla klarspråkskristallen.

2003: Skattemyndigheten i Linköping

År 2003 gick Klarspråkskristallen till Skattemyndigheten i Linköping för en föredömligt grundlig, systematisk och kunnig översyn av brev och skrivelser till medborgare och företag. En liten kristall gick till nämndsekreteraren Anita Pospisil på Bromma stadsdelsförvaltning.

2002: Kommittén om vård i livets slutskede

Klarspråkskristallen 2002 gick till Kommittén om vård i livets slutskede för ett välskrivet betänkande. Var sin liten klarspråkskristall fick Riksskatteverket (träget klarspråksarbete) och Socialstyrelsen (för att de arbetar med att integrera, inspirera och införliva språkvården i arbetet).

2001: Stig Wallerman, informationschef i Borås kommun

Klarspråkskristallen 2001 gick till Stig Wallerman, informationschef i Borås kommun för klara och begripliga texter. Två småkristaller gick till Premiepensionsmyndigheten (informationsmaterialet i valpaketet inför premiepensionsvalet) och till Wiwi Samuelsson på Migrationsverket.

2000: Margareta Ringqvist på Statskontoret

År 2000 gick Klarspråkskristallen till Margareta Ringqvist på Statskontoret som skrivit en föredömlig rapport.

1999: Boverket

Klarspråkristallen 1999 gick till Boverket för arbetet med språkåret 1997–98.

1998: Försäkringskassan i Västerås

År 1998 delades Klarspråkskristallen ut för första gången. Priset gick till Försäkringskassan i Västerås som lyckats omvandla komplicerade regler till begripliga texter för allmänheten. Två små klarspråkskristaller gick till PRV Bolag och till Lars Bern, Naturhistoriska riksmuseet.