Språkrådsdagen 2023

Den 27 april arrangerade vi vår årliga konferens Språkrådsdagen.

Konferensen hölls i World Trade Center, nära centralstationen i Stockholm. Årets tema var "finns det rätt och fel i språket?"

Mingel.

Språkrådsdagen 2018.

Preliminärt program

9.00–9.10 Välkommen!
Martin Sundin, generaldirektör, Isof

9.10–9.45 Varför säger språkvården alltid att det finns rätt, men inget fel?
Maria Bylin, Regeringskansliet

9.45–10.15 Språkvården och talspråket – går det att både främja variation och ge hjälpsamma råd?
Jenny Öqvist, Språkrådet, Isof

10.15–10.45 Förmiddagsfika

10.45–11.20 Goda små kakor eller goda småkakor? Konsten att hantera det sammansatta
Lisa Loenheim, Högskolan i Borås

11.20–11.55 Bor du ensam eller själv? Något om betydelseförskjutningar
Susanne Haugen, Umeå universitet

11.55–12.30 Var(t) är svenskan på väg? Om grammatikens rätt och fel
Johan Brandtler, Stockholms universitet

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.10 Prisutdelning
Kulturminister Parisa Liljestrand delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset
Björn Melander delar ut Erik Wellanders pris för språkvårdsforskning

14.10–14.45 Normering av finskan i Sverige och svenskan i Finland
Tarja Larsson och Maria Fremer, Språkrådet, Isof

14.45–15.15 Eftermiddagsfika

15.15–15.50 Skrivregler för alla – en publikation för alla?
Ola Karlsson, Språkrådet, Isof

15.50–16.20 Samtal med Språkrådets tillträdande chef Lena Lind Palicki

16.20–16.30 Avslutning

Moderatorer: Linnea Hanell och Laila Höglund, Språkrådet, Isof

Konferensen tolkas till svenskt teckenspråk.

Anmälan (stängd)

Information och anmälan

Tid: Torsdagen den 27 april 2023, klockan 9 –16.30

Plats: World Trade Center Länk till annan webbplats., Kungsbron 1, Stockholm

Kostnad: 1 990 kronor + moms

Frågor: sprakradet@isof.se

Anmälan

Sista dag för anmälan var tisdag 11 april 2022. Anmälan är bindande. Om du får förhinder går det bra att överlåta platsen åt någon annan.