Pris för kristallklar e-tjänst

Priset för ett klart och begripligt offentligt språk tilldelas i år Sundsvalls kommun för deras inspirerande klarspråksarbete i framtagandet av en ny e-tjänst.

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen en gång om året till en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det är en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser. Temat för årets pris var ”klarspråk i e-tjänster”.

Juryns motivering:

”Sundsvalls kommun har, i samverkan med andra kommuner och med enkla metoder, utvecklat e-tjänsten ”Skolskjuts” i öppen källkod. Alla som deltagit i utvecklingsarbetet har fått klarspråksutbildning, även systemutvecklarna. E-tjänsten har användarna i fokus, använder ett klart språk och ger tydliga instruktioner. Arbetet är en inspiration för andra kommuners arbete med e-tjänster.”

Klarspråkskristallen delades ut den 28 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kontakt

Ingrid Olsson, språkvårdare vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: ingrid.olsson@sprakochfolkminnen.se
Telefon: 08-442 42 17, 070-770 33 08