Arbetsförmedlingen får årets klarspråkspris

Klarspråkskristallen 2022 tilldelas Arbetsförmedlingen, för ett föredömligt och genomgripande klarspråksarbete som andra kan inspireras av.

Grupp personer på scen med diplom och blommor i händerna.

Klarspråkskristallen 2022 delades ut på Språkrådsdagen den 11 maj. Här syns prisutdelaren kulturminister Jeanette Gustafsson tillsammans med Arbetsförmedlingens Marianne Ek, Louise Törnqvist, Lisen Almgren och Päivi Korhonen Carlberg. Foto: Isof.

Språkrådet på Isof delar ut årligen ut Klarspråkskristallen till en myndighet, region eller kommun. Utmärkelsen uppmärksammar goda resultat i arbetet för begripliga texter och uppmuntrar till fortsatta språkvårdsinsatser. Årets pristagare Arbetsförmedlingen har i sitt klarspråksarbete spridit både intresse och kunskap om klarspråk i sin organisation.

Juryns motivering:

Med stöd från högsta ledningen har Arbetsförmedlingen lyckats sprida intresse för och kunskap om klarspråk i en stor och samhällsviktig organisation. Myndighetens verktygslåda för klarspråksarbete är inte bara välfylld utan också väl anpassad för olika medarbetare och målgrupper. Här kan andra organisationer, både stora och små, hämta inspiration för sina klarspråksinsatser.

Klarspråkskristallen delades ut den 11 maj 2022 på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Kontakt

Ingrid Olsson
Språkvårdare på Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
E-post: ingrid.olsson@isof.se
Telefon: 073-558 60 77

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige. Läs mer om oss!