Väloljat samarbete och välriktade klarspråksinsatser

Skatteverket vann Klarspråkskristallen 2021 för arbetet med klarspråk under coronakrisen. Två framgångsfaktorer var samarbete och användartestning.

Foto från prisutdelnignen under Språkrådsdagen när Camilla Lindholm från Skatteverket tog emot Klarspråkskristallen 2021. Moderatorn Lena Lind Palicki håller upp diplomet.

Camilla Lindholm (till höger) från Skatteverket tog emot Klarspråkskristallen 2021. Moderatorn Lena Lind Palicki (till vänster) visar upp diplomet. Foto: Isof.

Skatteverket arbetar strukturerat och allt mer integrerat med klarspråk sedan många år. Vi ser det som en förutsättning för tillgänglighet, ett gott skriftligt bemötande och tjänsteutveckling utifrån användarnas perspektiv. Klarspråksexpertis involveras också i verksamhetsplaneringen, så att energin läggs där den gör mest nytta.

Bakom utmärkelsen ligger ett strukturerat och brett samarbete som bland annat har banat väg för välriktade klarspråksinsatser. Allt för att skapa så mycket trygghet och klarhet som möjligt för våra målgrupper under omständigheterna.

”När pandemin var ett faktum förra våren satte vi snabbt ihop en kommunikationsgrupp från olika delar av verksamheten och med olika kompetens, inte minst i klarspråk”, berättar Ulrica Steneskog Berg, kommunikationsstrateg och en av dem som har samordnat arbetet med coronainformationen.

”Gruppen träffades varje dag”, fortsätter Ulrica. ”Det gjorde att vi snabbt kunde agera på signaler från målgrupperna om att kommunikationen behövde förbättras.”

Ingrid Herbert, webbredaktör och språkkonsult, drog ett tungt lass när det gällde de mest centrala texterna. Så här beskriver hon arbetet: ”I början listade vi allt coronarelaterat på en nyhetssida på webbplatsen. Men den blev snabbt för omfattande och svåröverskådlig. Vi jobbade då om informationen helt, utifrån användarnas situation. Vi berättade om både krisåtgärder och annat som kan vara bra att veta.”

Ingrid fortsätter: ”I maj 2020 kom besked från regeringen om att ett nytt omställningsstöd skulle införas med krav på en e-tjänst för att kunna söka. Tjänsten skulle vara färdig i juni, och lagstiftningen var inte klar förrän veckan före lansering. Språket hanns inte med alls, och det märktes väl vid ett användartest. Då kavlade vi upp ärmarna och skrev nya texter på klarspråk i en kamp mot klockan. Fem timmar före lansering visade ett nytt användartest att klarspråksinsatsen hade fungerat. Användarna flög genom tjänsten, som testledaren sa.”

Nu jobbar vi vidare med klarspråk, ännu lite rakare i ryggen. Tack alla på Skatteverket som har bidragit och tack till våra målgrupper, som har hjälpt oss att hjälpa så gott vi kan.

Camilla Lindholm
Språkkonsult och språksamordnare på Skatteverket