Västra Götalandsregionen

Det ska vara lätt att förstå och hitta i handlingarna för politiska beslut oavsett vilka förkunskaper en politiker eller invånare har. Det var syftet med projektet Lättlästa handlingar som genomfördes i Västra Götalandsregionen 2013–2014.

Projektet startade med ett uppdrag från regiondirektören till cheferna för de centrala kanslierna i regionen.

Några av aktiviteterna under projektet:

  • Nya dokumentmallar och riktlinjer för att få enhetliga handlingar med gemensam struktur.
  • Kostnadsfri klarspråksutbildning för alla handläggare, chefer och kommunikatörer på de centrala kanslierna.
  • Informationsmaterial om projektet och mallarna.

Starten på ett långsiktigt arbete

Projektet var starten på ett långsiktigt arbete med klarspråk. Att övergå till enhetliga dokumentmallar är en sak, men det tar längre tid att ändra sitt sätt att skriva. Då behövs utbildning, praktiska verktyg, någon att diskutera med, återkoppling, konstruktiv kritik och uppmuntran.

Cheferna har här ett tydligt ansvar som är reglerat i en särskild handlingsplan. De ska se till att alla har rätt förutsättningar för att jobba med ett begripligt språk. Alla ska ha möjlighet att gå klarspråksutbildning, men också att jobba med klarspråk i sin vardag.

Framgångsfaktorer

En viktig framgångsfaktor för projektet var engagemanget från ledningen. Regiondirektören är en tydlig ambassadör för klarspråk och övriga chefer har stort ansvar för det fortlöpande arbetet.

Arbetsgruppen består av olika kompetenser från olika avdelningar. Det leder till en bredare förankring och ger gruppen fler infallsvinklar. Dessutom var en språkkonsult med hela vägen, både som stöd i arbetet med att ta fram mallar och riktlinjer och som utbildare.