Socialstyrelsen

Socialstyrelsen arbetar långsiktigt för att integrera klarspråk i hela verksamheten, och för att förankra klarspråksarbete på alla nivåer i organisationen. Målet är att klarspråk ska ”sitta i väggarna”.

Det här gör vi på Socialstyrelsen

 • Alla nyanställda får en introduktion till klarspråk.
 • Alla som arbetar med texter kan delta i utbildningar.
 • Vi håller interna utbildningar om klarspråk, mallar, att skriva mejl med mera.
 • Vi utvecklar mallar av olika slag och stöd för klarspråk i vissa mallar, till exempel rapportmallen.
 • Vi samarbetar om texter i skrivarstugor, där faktaansvariga, jurister och kommunikatörer eller språkkonsulter skriver tillsammans.
 • Vi klarspråksbearbetar viktiga publikationer (ibland med hjälp av externa språkkonsulter).
 • Vi har egna skrivriktlinjer som regelbundet uppdateras.
 • Vi ger terminologiska rekommendationer i Socialstyrelsens termbank Länk till annan webbplats..
 • Vi har intranätssidor om skrivregler och språkfrågor.
 • Vi publicerar nyttiga språktips i språkspalter på intranätet.
 • Vi har avtal med ett språkkonsultföretag för granskning, korrekturläsning med mera.

Vilka arbetar med klarspråk?

Klarspråk är ett ansvar för alla på Socialstyrelsen som skriver på jobbet, men några anställda har ett större ansvar för att hålla klarspråket levande:

 • En klarspråksansvarig samordnar klarspråksarbetet på hela myndigheten.
 • Två klarspråksredaktörer arbetar med nationella riktlinjer och andra publikationer, tillsammans med utredare och experter.
 • Tre terminologer samordnar terminologin inom hela fackområdet vård och omsorg, och tar fram termer och definitioner till vår termbank.