Kronofogden

En skrivhandledning, ett språknätverk och en årlig klarspråksövning ingår i Kronofogdens verktygslåda för en begriplig och tydlig kommunikation.

Precis som många andra myndigheter har Kronofogden ett språk som bygger på en lång juridisk tradition. Samtidigt vill Kronofogden att så många som möjligt ska förstå vad myndigheten säger och skriver. Annars blir det svårt att fullgöra uppdraget, och det blir svårt för människor att göra rätt.

Kronofogden arbetar därför aktivt med klarspråk. Till hjälp finns bland annat en skrivhandledning, ett språknätverk och en årlig klarspråksövning.

Åtta principer för ökad begriplighet

Kronofogdens skrivhandledning Klarspråk på Kronofogden utgår från myndighetens åtta principer för klarspråk. Handledningen beskriver hur principerna kan tillämpas i praktiken.

Skrivhandledningen har tagits fram av kommunikationsavdelningen i nära samarbete med bland annat jurister och handläggare.

Klarspråk på Kronofogden Pdf, 126.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Medarbetarnas engagemang tas tillvara i språknätverk

Kronofogden har även ett språknätverk. Nätverket leds av kommunikationsavdelningen och består av över 30 deltagare från olika delar av myndigheten.

Genom nätverket tar myndigheten tillvara på det engagemang för språk som finns bland de anställda. Dessutom ökar deltagarnas kunskap om klarspråk.

Efter varje nätverksmöte publicerar nätverket uppskattade språktips på intranätet.

Klarspråksövning bidrar till en ökad medvetenhet om språket

Slutligen genomför Kronofogden årligen en obligatorisk klarspråksövning bland alla medarbetare, då man i grupp diskuterar några utvalda texter.

Reflektion och diskussion om det egna och andras skrivande bidrar till en ökad medvetenhet om språket. Därigenom får medarbetarna möjlighet att åstadkomma mer begripliga och målgruppsanpassade texter.