Kronofogden

Åtta principer, en ordlista och klarspråksövningar ingår i Kronofogdens verktygslåda för en begriplig och tydlig kommunikation.

Kronofogdens medarbetare möter dagligen många människor med olika förutsättningar och behov. Myndighetens e-tjänster och webbplats är viktiga kanaler i dessa möten, men många kontakter äger också rum via telefon och mejl, eller ansikte mot ansikte.

Oavsett målgrupp och kanal är det viktigt att Kronofogdens medarbetare har mottagarens perspektiv och uttrycker sig enkelt och begripligt. Med klarspråk underlättar myndigheten helt enkelt för den som ska betala och för den som vill ha betalt – de förstår och kan agera. Dessutom bidrar klarspråk till att verksamheten fungerar effektivt och till att Kronofogden får medborgarnas förtroende.

I arbetet med klarspråk har Kronofogden en verktygslåda som bland annat består av

  • åtta principer om klarspråk – en skrivhandledning och en film
  • en ordlista på kronofogden.se
  • klarspråksövningar
  • föreläsningar och workshoppar
  • ett språkråd och skrivarverkstäder
  • mallar för exempelvis beslut och mejlsvar.

Verktygslådan hjälper myndigheten att arbeta med klarspråk på ett enhetligt och systematiskt sätt.

Åtta principer om klarspråk – skrivhandledning och film

Kronofogdens skrivhandledning utgår från myndighetens åtta principer om klarspråk. Skrivhandledningen beskriver hur principerna kan tillämpas i praktiken. I skrivhandledningen kan medarbetarna också läsa om skrivregler och ta del av tips som hjälper dem i deras skrivande.

Klarspråk på Kronofogden Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ordlista på kronofogden.se

I Kronofogdens verksamhet används många ord som kan vara svåra att förstå. Därför finns det nu en ordlista på kronofogden.se. Den samlar Kronofogdens termer tillsammans med en förklaring och ibland ett exempel – på svenska och på engelska. Ordlistan kan användas av den som kommer i kontakt med Kronofogden, men också av medarbetare som vill förklara eller byta ut svåra ord.

Klarspråksövning och föreläsningar/workshoppar

Kronofogdens chefer och medarbetare kan under året delta i en klarspråksövning som syftar till enkla och begripliga mejlsvar som utgår från mottagarens perspektiv. Föreläsningar och workshoppar bidrar också, liksom klarspråksövningen, till ökad kunskap och medvetenhet om språkets betydelse.

Språkråd och skrivarverkstad

Kronofogden har ett språkråd som består av cirka 15 deltagare från olika delar av myndigheten. Språkrådet driver klarspråksarbetet framåt tillsammans med myndighetens klarspråksansvariga kommunikatör. Varje vecka träffas språkrådet i en skrivarverkstad för att ta fram enkla och begripliga mallar och klippsvar.

Mallar och klippsvar

Klarspråksredigerade mallar och klippsvar förenklar för medarbetaren som svarar på mejl eller skriver ett beslut. De bidrar också till ökad kvalitet, enhetlighet och effektivitet.