Kronofogden

Åtta principer, en ordlista och klarspråksövningar ingår i Kronofogdens verktygslåda för en begriplig och tydlig kommunikation.

Kronofogdens medarbetare möter dagligen många människor med olika förutsättningar och behov. Myndighetens e-tjänster och webbplats är viktiga kanaler i dessa möten, men många kontakter äger också rum via telefon och mejl, eller ansikte mot ansikte.

Oavsett målgrupp och kanal är det viktigt att Kronofogdens medarbetare har mottagarens perspektiv och uttrycker sig enkelt och begripligt. Med klarspråk underlättar myndigheten helt enkelt för den som ska betala och för den som vill ha betalt – de förstår och kan agera. Dessutom bidrar klarspråk till att verksamheten fungerar effektivt och till att Kronofogden får medborgarnas förtroende.

I arbetet med klarspråk har Kronofogden en verktygslåda som bland annat består av

  • åtta principer om klarspråk – skrivhandledning och film
  • en ordlista på kronofogden.se
  • klarspråk på webbplatsen: kronofogden.se/klarsprak
  • kommunikativa visualiseringar
  • utbildning och skrivcoachning
  • ett språkråd och skrivarverkstäder
  • mallar för exempelvis beslut och mejlsvar
  • klarspråksövningar.

Verktygslådan hjälper myndigheten att arbeta med klarspråk på ett enhetligt och systematiskt sätt.

Åtta principer om klarspråk – skrivhandledning och film

Kronofogdens skrivhandledning utgår från myndighetens åtta principer om klarspråk. Skrivhandledningen beskriver hur principerna kan tillämpas i praktiken. I skrivhandledningen kan medarbetarna läsa om skrivregler och ta del av tips som hjälper dem i deras skrivande.

Ordlista på kronofogden.se

Kronofogdens ordlista samlar myndighetens termer tillsammans med en förklaring och ibland ett exempel – på svenska och på engelska. Ordlistan är till för den som kommer i kontakt med Kronofogden, men den är också viktig för medarbetare som vill uttrycka sig enhetligt och förklara eller byta ut svåra ord.

Klarspråkssida på webbplatsen

Kronofogden har tagit fram en webbsida om klarspråk: kronofogden.se/klarsprak Länk till annan webbplats.. På sidan delar vi med oss av våra principer om klarspråk. Vi ger också konkreta tips om hur man kan jobba med klarspråk. På sidan berättar några medarbetare om varför de tycker att klarspråk är viktigt och hur de går till väga i sin vardag för att människor ska förstå och kunna agera.

Kommunikativa visualiseringar

Så funkar det hos Kronofogden är fem kommunikativa visualiseringar på kronofogden.se. De kombinerar klarspråk och visuella element för att myndighetens målgrupper ska förstå sin process hos Kronofogden. Medarbetare kan också använda sig av visualiseringen i samtal med människor som behöver stöd och hjälp för att förstå hur det fungerar hos oss.

Utbildning och skrivcoachning

Nya medarbetare får en kort utbildning i klarspråk när de deltar i Kronofogdens introduktionsutbildning. Myndighetens klarspråksanvariga kommunikatör genomför också grundkurser i klarspråk, samt utbildningar som är anpassade till deltagarnas behov. Skrivcoachning, språkgranskning, klarspråksövningar och inbjudna föreläsare används också som verktyg för att utveckla klarspråk.

Språkråd och skrivarverkstäder

Kronofogden har ett språkråd som består av medarbetare från olika delar av myndigheten. Språkrådets medlemmar är ambassadörer för klarspråk. De driver klarspråksarbetet framåt tillsammans med myndighetens klarspråksansvariga kommunikatör. Språkrådet träffas även i skrivarverkstaden för att ta fram enkla och begripliga texter och mallar.

Mallar för beslut och mejlsvar

Klarspråksredigerade mallar förenklar för medarbetare som exempelvis svarar på mejl eller skriver ett beslut. Mejlmallar bidrar till kortare mejlväxlingar och till tydliga och vänliga mejlsvar som svarar på mottagarens frågor. Mallar bidrar till ökad kvalitet, enhetlighet och effektivitet.