Jordbruksverket

Jordbruksverket kombinerar flera metoder för att mäta effekterna av sitt klarspråksarbete.

Mäter personalens inställning

Personalens inställning till klarspråk påverkar arbetssättet. Är personalen positivt inställd kan man direkt satsa på att utbilda. Är de inte lika övertygade behöver man först jobba med att förändra attityden och inställningen.

Jordbruksverket mäter personalens inställning med en webbenkät.

Mäter texternas kvalitet

Jordbruksverket använder Klarspråkstestet för att mäta kvaliteten på sina texter.

Testet innehåller 31 frågor fördelade på 8 delar. När alla frågor är besvarade får man ett resultat för varje del: mindre bra, bra eller mycket bra.

Jordbruksverket har valt att sätta poäng på resultaten:

  • mindre bra ger 1 poäng
  • bra ger 2 poäng
  • mycket bra ger 3 poäng.

Man har även tagit fram kriterier för varje fråga. Är det till exempel fler än ett visst antal passiva verb kan texten inte få 3 poäng på den frågan.

En text kan få lägst 8 och högst 24 poäng.

Första gången en skribent använder Klarspråkstestet gör hen det på sin egen text i samarbete med en språkkonsult. Andra gången samlas en större grupp skribenter som testar varandras texter.

På det här sättet kan man se om texterna blir bättre, vilka texttyper det behövs satsas extra på och vilka skribenter som behöver mer stöd.

Mätningarna visar att Jordbruksverkets sätt att arbeta med klarspråk fungerar. Det är också inspirerande för skribenterna att se att de blir allt bättre på att skriva begripligt.

Mäter vad läsarna tycker

Jordbruksverket vill även veta vad läsarna tycker. När det ska skrivas större mängder information använder man bland annat fokusgrupper och användartester.

Från kundtjänst lämnas regelbundet återkoppling på vad läsarna tycker om utskick och information. Ibland genom ett telefonsamtal direkt till den berörda skribenten, ibland genom att kundtjänst loggar samtal kopplade till ett specifikt utskick.

Det är bra att få veta läsarnas åsikter, men ovana skribenter kanske inte förstår hur de kan förändra texten utifrån läsarens synpunkter. Därför är det bra att kombinera de olika mätmetoderna.