Arbeta med klarspråk

Här kan du få tips och idéer om hur ni kan arbeta med klarspråk i din organisation. Vi ger råd både om att starta och att driva klarspråksarbete.

Planerar ni att börja arbeta med klarspråk i din organisation? Letar du efter tips och idéer om hur ni kan göra? Eller letar du främst efter argument för varför ni ska jobba med klarspråk? På de här sidorna hittar du både råd om hur man kan lägga upp arbetet och hur man gör för att hålla det igång.

Även ni som har kommit en bit på vägen kan få stöd i hur ni driver arbetet framåt. Här finns länkar till goda exempel på hur andra har gjort och råd om hur ni kan hålla engagemanget och intresset uppe.

Planera klarspråksarbetet

Innan ni sätter igång med ert klarspråksarbete är det viktigt att fundera över vad ni vill uppnå och hur omfattande arbetet ska vara. Fundera också över ambitionsnivå och avgränsningar – kanske kan ni börja i liten skala med exempelvis en viss texttyp.

Ett annat tips är att analysera hur den språkliga kulturen på arbetsplatsen ser ut. Vilka är attityderna till skrivande? Diskutera vilken bild ni vill ge av organisationen och hur väl den bilden stämmer med ert språkbruk.

Viktiga förutsättningar

Här är några viktiga förutsättningar för att lyckas med klarspråksarbetet:

 • Förankra klarspråksfrågorna hos ledningen.
 • Klargör ansvaret.
 • Avsätt tid och pengar.
 • Bestäm ambitionsnivån.
 • Engagera medarbetarna.

Argument för klarspråk

Vad finns det för vinster med att arbeta med klarspråk? Här hittar du olika slags argument för klarspråk.

Det finns många olika argument, och vilka som väger tyngst kan variera. Myndigheter, regioner, kommuner och andra offentliga aktörer måste förstås följa språklagen, men även företag och andra organisationer har mycket att vinna på att använda klarspråk!

Hur kan man arbeta med klarspråk?

Det finns många sätt att arbeta med klarspråk i en organisation. Här är några konkreta förslag på hur man kan göra.

 • Utse klarspråksansvariga.
 • Fatta ett ledningsbeslut om klarspråksarbete.
 • Fastställ en långsiktig plan för klarspråksarbetet.
 • Inventera vilken typ av texter ni skriver och vilka som läser dem.
 • Ta reda på vad läsarna tycker om era texter.
 • Ta hjälp av språkkonsulter eller andra språkexperter för att planera och genomföra klarspråksarbetet.
 • Skapa språkliga riktlinjer.
 • Utforma bra textmallar.
 • Ordna skrivkurser och erbjud skrivhandledning.
 • Informera om klarspråk på intranätet.
 • Bilda språknätverk inom myndigheten eller med andra myndigheter.

Hämta inspiration från andra

Det är onödigt att uppfinna hjulet en gång till. Se hur andra har gjort och låt dig inspireras av deras arbete.

Här finns några exempel från myndigheter, regioner och kommuner som på olika sätt arbetar med klarspråk. Du hittar också alla vinnare av Klarspråkskristallen.

Ta hjälp

Du behöver inte göra allt själv. Om du har råd kan du ta in en språkkonsult för delar av klarspråksarbetet. Om du har begränsad ekonomi kanske en praktikant kan hjälpa till.

Språkkonsulter till god hjälp

Många av de språkvårdare och språkexperter som arbetar med klarspråk i Sverige är examinerade språkkonsulter. Det innebär att de bland annat har kunskaper i klarspråksarbete och modernt myndighetsskrivande.

En språkkonsult kan till exempel hålla en skrivkurs eller språkgranska texter. De kan också hjälpa till med planeringen och hela upplägget av klarspråksarbetet.

Vill du anlita en språkkonsult? Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en lista på sin webbplats där du kan söka efter språkkonsulter med olika specialiteter.

Även hos föreningen Språkrådgivning och textvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en lista med språkvårdare som åtar sig uppdrag.

Praktikanter

Språkkonsulter utbildas vid universiteten i Göteborg, Lund och Stockholm. I utbildningen ingår olika sorters praktik. Under praktiken kan de till exempel analysera kommunikationen på din arbetsplats eller hålla enklare utbildningar.

Om du är intresserad av att få hjälp i klarspråksarbetet av en språkkonsultstudent är du välkommen att kontakta universiteten:

Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

Lunds universitet Länk till annan webbplats.

Stockholms universitet Länk till annan webbplats. (under "Mer information)

Det kan även finnas någon hugad praktikant på till exempel masterprogrammet i svenska.

Hur håller man igång klarspråksarbetet?

Ett projekt kan vara ett bra sätt att komma igång, men för att klarspråksarbete ska få effekt på längre sikt måste man arbeta kontinuerligt. Det gäller att se till att klarspråk blir en självklar del av verksamheten.

 • Se till att hålla intresset vid liv. Visa att klarspråksarbetet pågår. Kanske kan ni ordna en språkdag varje år, eller en hel vecka med olika aktiviteter?
 • Följ upp arbetet! Vilka resultat har ni uppnått? Ifall ni gjorde en läsarundersökning i början så är det lättare att mäta effekterna, exempelvis en gång om året.
 • Se till att klarspråksarbetet kommer med i verksamhetsplaneringen.
 • Diskutera språk och språkbruk på era möten, kanske som en stående punkt?
 • Ta hjälp av andra! Samarbeta med andra organisationer, bjud in varandra till möten och dela erfarenheter. Kanske kan ni bilda ett nätverk?

Nätverka och samarbeta

Du är inte ensam! Det finns många andra i samma situation som du. Vi hjälper er att komma i kontakt med varann, så att ni kan bilda nätverk och samarbeta. Tillsammans är vi starka.

Vill du ha en mentor? Eller vill du vara en?

Är du ny i klarspråkvärlden? Skulle du vilja ha en mentor? Eller har du kommit en bit på väg och vill dela med dig av dina erfarenheter? Var med i vårt mentorsprogram.

Nätverk av kontaktpersoner

Språkrådet har ett nätverk av kontaktpersoner i klarspråksfrågor på många myndigheter, kommuner och regioner. Vi hjälper kontaktpersonerna att kunna komma igång med klarspråksarbetet och att hålla igång det genom att ordna seminarier och genom att skicka ut nyhetsbrev och annan information.

Vill du vara med? Finns det ingen kontaktperson på din arbetsplats? Kontakta oss på klarsprak@isof.se

Diskussionsgrupp på Linkedin

På det sociala nätverket Linkedin finns diskussionsgruppen Klarspråksarbete i Sverige Länk till annan webbplats. för dig som är kontaktperson eller på något annat sätt arbetar med klarspråksfrågor.

Välkommen att gå med!

Klarspråk i Västernorrland – Kliv

I Västernorrland finns ett regionalt nätverk för språkfrågor, Kliv (Klarspråk i Västernorrland).

Samspråk

Samspråk är en förening för språkvårdare inom offentlig sektor.

Nyhetsbrev för kontaktpersoner

Vi skickar ut nyhetsbrev till dig som är anmäld som kontaktperson i klarspråksfrågor.

Om du missat något nyhetsbrev finns de senaste här:

Vinn Klarspråkskristallen

Jobbar ni på bra med klarspråk på din arbetsplats? Skulle andra kunna lära sig och inspireras av er? Då kanske det är er tur att vinna Klarspråkskristallen.

Vi på Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk – en gång om året till en myndighet, en kommun eller en region.

Kom på seminarium

Vi ordnar seminarier för dig som arbetar med klarspråk. Seminarierna vänder sig i första hand till våra kontaktpersoner på statliga myndigheter och i kommuner och regioner, men även andra med inflytande över klarspråksarbetet är välkomna.

Åk på konferens

Här finns information om några av de konferenser om klarspråk som hålls såväl i Sverige som utomlands. Du hittar information om kommande konferenser och seminarier, och du kan också läsa om några av de klarspråkskonferenser som hållits under de senaste åren.

Läs mer om klarspråk

Om du vill läsa mer om klarspråk hittar du handböcker och lästips samlade här: