Skriva klarspråk

Hur gör man när man skriver vårdat, enkelt och begripligt? Här får du några råd och tips.

Det här är en kortfattad vägledning i hur man skriver klarspråk. Vi kommer under 2022 att lansera en längre vägledning.

Tänk på mottagaren

Börja alltid med att fundera över vem du skriver för. Vad vill mottagarna först och främst veta? Vad vet de redan och vad måste du förklara? Vilket är ditt viktigaste budskap? Fråga gärna någon ur mottagargruppen och testa gärna din text på någon som inte är expert.

Några skrivråd ur vår tidning Klarspråk:

Du kan också hitta mycket inspiration hos projektet Begriplig text Länk till annan webbplats..

Gå en webbutbildning

Vill du gå en webbaserad klarspråksutbildning? Det finns en webbkurs hos vår finländska systermyndighet Institutet för de inhemska språken.

På kursen får du lära dig vad klarspråk är, varför klarspråk lönar sig och hur du kan utveckla ditt skrivande. Kursen innehåller både allmänna och specifika rekommendationer, tips och råd. Du får hjälp av praktiska övningar och uppgifter som du kan tillämpa på dina egna texter. Kursen är på svenska.

PS. Vår egen utbildning ”Att skriva bättre” är för tillfället stängd av tekniska skäl.

Bocka av punkterna på checklistan

Webbutbildningen ”Att skriva bättre” avslutas med en checklista. Ju fler punkter du kan bocka av, desto bättre är förmodligen din text.

 • Jag vet vem jag skriver för och varför.
 • Jag börjar med det viktigaste.
 • Rubriken är sammanfattande och väcker intresse.
 • Jag tilltalar läsaren med ”du”.
 • Texten har informativa mellanrubriker.
 • Jag använder punktlistor där det går.
 • Styckena är lagom långa.
 • Jag undviker långa och tillkrånglade meningar.
 • Jag använder aktiv form i stället för passiv.
 • Jag förklarar de svåra ord som måste vara kvar.
 • Någon annan har läst igenom texten.
 • Läsaren kommer att göra det jag vill efter att ha läst texten.

Hitta svar på språkfrågor

Behöver du veta hur ett ord stavas eller böjs? Eller vill du veta varifrån ordet kommer och när det första gången dök upp i svenskan? På webbplatsen svenska.se Länk till annan webbplats. kan du söka i Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB).

I Frågelådan hittar du Språkrådets rekommendationer i språkriktighetsfrågor och svar på vanliga frågor om svenska ord, konstruktioner och skrivregler.

Vill du veta mer om vilka skrivregler som gäller för alla som jobbar inom den offentliga sektorn? I Myndigheternas skrivregler finns skrivregler samlade som gäller just oss.

Testa en text

Med hjälp av Klarspråkstestet kan du ta reda på hur begriplig en text är. Testet består av ett antal frågor om texten. När du svarat på alla frågor får du ett omdöme och tips om hur du kan göra texten mer begriplig.

För dig som ska utbilda

Ska du hålla en kurs i klarspråk på din arbetsplats? Här finns utbildningsmaterialet ”Skriva på myndighet”, med tips, lärarhandledning och övningar.

För dig som vill läsa mer

Om du vill läsa mer om klarspråk finns här en lista med handböcker och lästips. Dessutom finns mycket inspiration i vår tidning Klarspråk.

Mer hjälp är på väg!

Vi håller just nu på och arbetar fram en ny, utökad version av det gamla Klarspråkstestet. Tjänsten kommer att lanseras under 2022. Håll ögonen öppna här!