Skriva på myndighet

Ska du hålla en klarspråkskurs på din myndighet? Här finns hjälp för dig. ”Skriva på myndighet” är ett utbildningsmaterial med övningar och lärarhandledning.

Vill du komma igång med klarspråksarbetet på din myndighet? Vill du se exempel på hur en klarspråkskurs kan utformas, inklusive konkreta förslag på övningar? Här finns ett utbildningsmaterial, ”Skriva på myndighet”, som du kan använda.

Utbildningsmaterialet kan användas som kursmaterial vid skrivutbildningar eller som inspiration för dig som ska anordna en skrivkurs. Det är fritt att använda.

Materialet har utarbetats av språkvårdare på Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tullverket. Det finns mer information om innehållet och förslag på användningsområden i inledningen till lärarhandledningen.