Det svenska teckenspråkets grammatik

Välkommen till en grundläggande beskrivning av det svenska teckenspråkets grammatik. Beskrivningen är till för dig som är språkintresserad och som vill lära dig mer om hur det svenska teckenspråket är uppbyggt.

Tillfälligt tekniskt problem

På grund av ett tillfälligt tekniskt problem fungerar det inte att se filmerna till de olika avsnitten tillhörande Det svenska teckenspråkets grammatik. Genom att klicka på respektive filmruta går det dock att se filmerna via Vimeo. Problemet beräknas vara åtgärdat inom kort.

Här finns en beskrivning av språkets struktur på tecken- upp till textnivå samt hur området framför den tecknande utnyttjas språkligt i en teckenspråkstext. Sidorna innehåller både text och film med exempel från svenskt teckenspråk.

Du kan läsa om vilka tecken som finns i teckenförrådet, hur de är uppbyggda och hur de bildas. Den grammatiska delen beskriver bland annat ordklasser, teckens formförändringar och satsbildning. Olika filmklipp visar hur riktningar och positioner framför den tecknandes kropp kan utnyttjas språkligt och du får också lära dig om hur man inleder ett teckenspråkigt samtal som är av visuell karaktär.