Grammatik

Här kan du läsa mer om det svenska teckenspråkets grammatik.

Tecknade språk har en form där händerna, ansiktet och överkroppen är fullt synliga för mottagaren. Tecknens utförande kan variera i riktning och rörelsesätt och utföras i olika lägen framför kroppen. Man kan under manuella yttranden samtidigt visa olika rörelser med ansiktet, huvudet och överkroppen. Dessa rörelser har olika språkliga funktioner vid sidan om känslouttryck och kallas för icke-manuella signaler. De består av en eller flera samverkande rörelser av ögonbryn, ögon (inklusive blinkningar), blickriktning, mun, kinder, näsa, huvud och överkropp. Dessa icke-manuella signaler fungerar som grammatiska markörer på olika nivåer i språket, bland annat när det gäller satskonstruktioner.

Den rumsliga dimensionen i området framför den tecknade kan ha en referens- och textbindande funktion i tecknade språk. Det innebär att vissa teckens riktningar eller positioner tillsammans med överkroppen, huvudet och blicken påverkas av hur teckenrummet är uppbyggt i texten. Dessutom kan den tecknandes kropp representera referenter i teckenspråkstexten.

Grammatikens delar

Nedan presenteras vad du kan läsa om under de olika rubriker som du återfinner i menyn till vänster.

Ordklasser

Här beskrivs det svenska teckenspråkets ordklasser. Här får du även lära dig hur man kan avgöra vilken ordklass ett tecken tillhör.

De lexikala tecknens formförändringar

Här beskrivs typiska förändringar hos teckenformen som leder till olika typer av betydelseförändringar.

Satsbildning

Här behandlas satsbildning, det vill säga vilken teckenföljd en sats har (Teckenföljd), hur olika typer av satser bildas (Satstyp) och hur underordnade satser kan se ut (Bisats). Därefter beskrivs även hur man kan lyfta fram satsens ämne (Topik och huvudsatser) och hur negationer kan se ut (Negation).

Teckenrummet och den tecknandes kropp

Här beskrivs hur området framför den tecknande och den tecknandes kropp kan utnyttjas språkligt i texten. Teckenrummet är en central del i det svenska teckenspråkets grammatik och påverkar språket från teckennivå upp till textnivå.

Referent

I våra texter förekommer begreppet referent. Referent betyder här en företeelse i verkligheten som ett språkligt uttryck refererar till eller syftar på (källa: Nationalencyklopedin Länk till annan webbplats.).