Satstyp

Teckenspråk uttrycka olika sorters språkhandlingar: påståenden, frågor och uppmaningar.

Språkhandlingar markeras på olika sätt i olika språk. I svenskt teckenspråk markerar man med hjälp av icke-manuella signaler vilken sorts språkhandling det rör sig om: ett påstående, en fråga eller en uppmaning. De icke-manuella signalerna består av rörelser som utförs med ansikte och huvud parallellt med ett yttrande. Signalerna fungerar som grammatiska markörer som avslöjar vilken funktion satsen har. Påståenden är omarkerade till skillnad från frågor och uppmaningar.

Teckenföljden är inte beroende av satstypen som i svenskan (som har omvänd ordföljd vid frågor). Du kan läsa mer om teckenföljd på sidan Teckenföljd).

Påståenden

Eftersom påståenden är omarkerade kan man säga att ett yttrande utan några grammatiska satstypsmarkörer antas vara ett påstående. Du hittar exempel på en påståendesats nedan: PAPPA SNÄLL (’pappa är snäll’).

Frågor

En ja/nej-frågesats i svenskt teckenspråk markeras med höjda ögonbryn och lätt framåtböjt huvud. Exempel på detta hittar du nedan: ja/nej-frågesats PAPPA SNÄLL (’är pappa snäll?’).

Frågeordsfrågor markeras istället med sänkta ögonbryn kombinerat med det manuella tecknet för ett frågeord (VARFÖR, HUR, VAR, VAD och så vidare). Det är också vanligt att man har lätt uppåtböjt huvud med hakan i fram- och uppvinklad position vid frågeordsfrågor, men det kan variera. Se exemplet VAD HETA PRO (’vad heter du?’).

När det gäller artigare former av frågeordsfrågor måste inte ögonbrynen vara sänkta utan man kan istället ha höjda ögonbryn. Till exempel kan man använda sig av denna artigare variant då man frågar efter någons namn vid ett första möte, se exemplet VAD HETA PRO (’vad heter du?’).

Uppmaningar

I det svenska teckenspråket markeras uppmaning genom förändrat rörelsesätt hos tecknet. Det utförs med snabbare och kortare rörelser, och med en huvudrörelse där huvudet bestämt böjs framåt. I exemplet nedan visas tecknen ÄTA och SLUTA i uppmaningsform: ’sluta!’ och ’ät!’ (ÄTA och SLUTA (’sluta!’ och ’ät!’).

Exempel

PAPPA SNÄLL (’pappa är snäll’)

Påståendesats.

PAPPA SNÄLL (’är pappa snäll?’)

Ja/nej-frågesats.

VAD HETA PRO (’vad heter du?’)

Frågeordssats.

VAD HETA PRO (’vad heter du?’)

Frågeordsats med höjda ögonbryn.

ÄTA och SLUTA (’sluta!’ och ’ät!’)

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen