Formförändringar för lexikala tecken

Här beskrivs vilka formförändringar som lexikala tecken i de olika ordklasserna kan genomgå

Man talar inte om böjning när det gäller tecken utan om formförändringar. De typiska formförändringarna sker genom att tecknets rörelseriktning, rörelsesätt eller läge ändras, och detta påverkar då den betydelse som tecknet har.

Det finns också andra formförändringar, där man lägger till ytterligare en rörelse till teckenformen eller där rörelsen upprepas ytterligare i teckenformen. Till och med munnen kan bidra till betydelseförändringar, främst hos verben (läs mer på sidan Adverb).