Substantiv

Substantiv är tecken som betecknar konkreta föremål eller abstrakta begrepp.

Substantiv i det svenska teckenspråket betecknar både konkreta föremål och abstrakta begrepp. De står ofta som subjekt eller objekt i en teckenspråkssats eller fungerar som predikat (läs mer på sidan Teckenföljd). Det är bara ett fåtal substantiv som kan uttrycka flertal, till skillnad från svenskan. Flertal markeras, för dessa få substantiv, med en tillagd rörelse, som kan vara en upprepad rörelse eller horisontell rörelse i tecknets grundform. I exemplet KOMPIS visas först tecknets grundform, och sedan visas tecknet med den upprepade rörelse som uttrycker flertal: KOMPIS som uttrycker flertal. I exemplet MÅNDAG demonstreras på samma sätt först grundformen och sedan samma substantiv med den horisontella rörelsen som uttrycker flertal: MÅNDAG som uttrycker flertal.

Många tecken kan inte ta någon av flertalsmarkörerna, exempelvis tecknet för BOLL. Det är istället genom kontexten som flertal anges, till exempel med ett tecken som MÅNGA (se exemplet MÅNGA framför tecknet BOLL).

Exempel

KOMPIS

KOMPIS som uttrycker flertal

MÅNDAG

MÅNDAG som uttrycker flertal

BOLL

MÅNGA BOLL

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen