Satsbildning

På de här sidorna beskrivs satsbildning.

Först beskrivs teckenföljden i en sats och därefter beskrivs satstyper. Sedan beskrivs olika typer av bisatser och därefter beskrivs hur man kan påverka informationsstrukturen genom att använda en så kallad topikmarkör. Till sist beskrivs hur negation uttrycks i svenskt teckenspråk.