Topik och huvudsatser

I svenskt teckenspråk kan en topikmarkör användas för att framhäva det som satsen handlar om. Det påverkar textens informationsstruktur.

En topik är ett ämne som den efterföljande huvudsatsen handlar om. Topiken är en separat del av huvudsatsen och markeras med icke-manuella signaler: upphöjda ögonbryn, framåtböjt huvud och indragen haka. Den kan även avslutas med en lätt nickning, som utförs samtidigt som det manuella tecknet. Att markera ett tecken som en topik är ett sätt att lägga extra mycket vikt vid ämnet. I exemplen topik BIL och satsen PAPPA KÖPA (’Bilen. Pappa köpte’) och topik DÖV och satsen TECKENSPRÅK BÄST (’Döva. Teckenspråk är bäst’) är tecknen BIL respektive DÖV satsernas topiker.

Topikmarkören kan även vara att man har uppdragna kinder, så att ögonen kisar, se exemplet topiken ANDERS som referenskontroll därefter kommer satsen JA GE-SIG-IVÄG USA efter mottagarens svar (’Du vet vem Anders är? Ja, han åkte till USA’). I detta fall används topikmarkören som en så kallad referenskontroll, som motsvaras av frågan ’du vet vem det är?’. Efter topiken uppstår det en kort paus - ett slags manuell frysning där den tecknande håller tecknet kvar, eftersom den tecknande vill kontrollera om mottagaren vet vem eller vad som åsyftas. Markören är en uppfordran till mottagaren att svara, vanligtvis genom jakande nickning eller negerande huvudskakning, innan den tecknande fortsätter.

Markören för referenskontroll liknar relativsatsen eftersom de båda fungerar som refererande uttryck. Det som skiljer dem åt är att den uppdragna kinden är ett frivilligt komplement i topikmarkören och att relativsatsen innehåller en bestämning till huvudordet. Det förekommer heller inte någon kort paus i väntan på svar från mottagaren vid relativsatser.

Exempel

Topik BIL och satsen PAPPA KÖPA (’Bilen. Pappa köpte’)

Topik DÖV och satsen TECKENSPRÅK BÄST (’Döva. Teckenspråk är bäst’)

Topiken ANDERS som referenskontroll därefter kommer satsen JA GE-SIG-IVÄG USA efter mottagarens svar (’Du vet vem Anders är? Ja, han åkte till USA’)

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen