Tidsuttryck

I svenskt teckenspråk används inte tempus som i svenskan utan istället markeras tid med tidsadverbial eller hjälpverb.

Verb kan i svenskan böjas efter tempus, det vill säga efter den tid när en viss händelse inträffar i förhållande till talögonblicket: förfluten tid, nutid eller framtid. I svenskt teckenspråk används inte tempus utan istället tecken för tidsadverbial som uttrycker en viss tidpunkt eller olika tidsrelationer mellan olika skeenden. Man använder också speciella hjälpverb som markörer till verbet som uttrycker huruvida en handling är fullbordat eller inte, eller om den planeras.

Tidsadverbial som tidsmarkör

Tidsadverbial som IGÅR och IMORGON används i svenskt teckenspråk för att markera tid. Man kan till exempel berätta att man badade i går ('jag badade i går') genom att kombinera pronomenet PRO-1 med verbet BADA och tidsadverbialet IGÅR. Verbet böjs inte, utan har samma form oavsett om man gjorde det igår eller ska göra det i morgon. Tidsaspekten i en teckenspråkstext bestäms av ett tidsadverbial och händelserna i texten brukar vara kronologisk ordnade.

Hjälpverb som perfektmarkör

Svenskt teckenspråk har även vissa hjälpverb som fungerar som ett slags perfektmarkörer till verben, och påminner om svenskans perfektmarkerade ha. Tecknen PERF ('har gjort/varit') och PERF-NEG ('har inte gjort/varit') är hjälpverb, som uttrycker huruvida handlingen är genomförd eller inte i förhållande till talögonblicket. Innehållet i tecknet översätts ofta, beroende på sammanhang, med ’har gjort’, ’har haft’ ’eller ’har varit’. Nedan finns satsexempel med PERF och PERF-NEG.

Det finns även en typ av futurummarkörer, SKA och FUT-NEG ('ska/tänker inte'), som uttrycker avsikten att utföra eller inte utföra en viss handling. Tecknet FUT-NEG står efter verbet, till skillnad från tecknet SKA som står framför verbet. Se exemplen PRO-1 SKA BADA ('jag ska bada) och PRO-1 BADA FUT-NEG ('jag ska/tänker inte bada).

Exempel

PRO-1 BADA IGÅR (’jag badade i går’)

PRO-1 BADA IMORGON (’jag badar i morgon’)

PERF (’har gjort/varit’)

PERF-NEG (’har inte gjort/varit’)

PRO-1 PERF BADA (’jag har badat’)

PRO-1 PERF STOCKHOLM (’jag har varit i Stockholm’)

PRO-1 PERF-NEG BADA (’jag har inte badat’)

PRO-1 PERF-NEG STOCKHOLM (’jag har inte varit i Stockholm’)

SKA

FUT-NEG (’ska/tänker inte’)

PRO-1 SKA BADA (’jag ska bada’)

PRO-1 BADA FUT-NEG (’jag tänker inte bada’)

Läs mer

Tecknet PRO kan stå på olika platser i en sats. Du kan läsa mer om det på dessa sidor: