Källor

Ahlgren, Inger & Bergman, Brita. 2006. Det svenska teckenspråket. I: Teckenspråk och teckenspråkiga. Kunskaps- och forskningsöversikt. SOU 2006:29. Betänkande av utredningen Översyn av teckenspråkets ställning. Stockholm. s.11-70.

Bergman, Brita. 1982. Teckenspråkstranskription. Forskning om teckenspråk X. Stockholms universitet, institutionen för lingvistik.

Bergman, Brita. 1982. Några satstyper i det svenska teckenspråket. Forskning om teckenspråk XI:2. Stockholms universitet, institutionen för lingvistik.

Bergman, Brita. 1984. Verb och adjektiv: Några morfologiska processer i svenska teckenspråket. Forskning om teckenspråk XIV. Stockholms universitet, institutionen för lingvistik.

Bergman, Brita. 1984. En jämförelse mellan några dynamiska och statiska satser i svenska och teckenspråk. Forskning om teckenspråk XIV. Stockholms universitet, institutionen för lingvistik.

Bergman, Brita & Wallin, Lars. 1984. Satsstruktur i det svenska teckenspråket. Forskning om teckenspråk XVI. Stockholms universitet, institutionen för lingvistik.

Bergman, Brita. 1995. Manuell och ickemanuell negation i svenska teckenspråket. Forskning om teckenspråk. Stockholms universitet, institutionen för lingvistik.

Bergman, Brita. 2007. Det svenska teckenspråket – ett språk i fyra dimensioner. Kungliga vitterhets- historie- och antikvitetsakademiens årsbok 2007.

Bergman, Brita. 2012. Barns tidiga teckenspråksutveckling. Forskning om teckenspråk XXII. Stockholm universitet, institutionen för lingvistik.

Börstell, Carl. 2011. Revisting Reduplication. Toward a description of reduplication in predicative sign in Swedish Sign Language. Studentuppsats (masterexamen). Stockholm universitet, institutionen för lingvistik.

Erlenkamp, Sonja. 2009. Gesture verbs – Cognitive-visual mechanism of “classifier verbs” in Norwegian Sign Language 09. CogniTextes. Revue de l’Association française de linguistique cognitive, vol. 3. <cognitextes.revues.org/250>

Svenskt teckenspråkslexikon. 2008. Elektronisk publicering: http://www.ling.su.se/teckensprakslexikon Länk till annan webbplats.. Stockholm universitet, institutionen för lingvistik.

Liddell, Scott K. 2003. Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language. Cambridge University Press.

Metzger, Melaine. 1995. Constructed Dialogue and Constructed Action in American Sign Language. I: Lucas, C. (red.), Sociolinguistics in Deaf Communities. Washington D.C: Gallaudet University Press.

Nilsson, Anna-Lena. 2010. Studies in Swedish Sign Language. Reference, Real Space Bledning, and Interoretation. Doktorsavhandling. Stockholms universitet, institutionen för lingvistik.

Parkvall, Mikael. 2009. Sveriges språk – vem talar vad och var? Rappling 1. Stockholms universitet, institutionen för lingvistik.

Simper-Allen, Pia. 2013. Avbildande verbkonstruktioner i svenskt teckenspråk. Forskning om teckenspråk XXIII. Licentiatavhandling. Stockholms universitet, institutionen för lingvistik.

Wallin, Lars. 1982. Sammansatta tecken i svenska teckenspråket. Forskning om teckenspråk VIII. Stockholm universitet, institutionen för lingvistik.

Wallin, Lars. 1994. Polysyntetiska tecken i svenska teckenspråket. Doktorsavhandling. Stockholm universitet, institutionen för lingvistik.

Wallin, Lars. 2000. Two kinds of productive signs in Swedish Sign Language. Polysynthetic signs and size and shape specifying signs. Sign language & Linguistics. Vol. 3:2. s. 237–256.

Wallin, Lars, Mesch, Johanna & Nilsson, Anna-Lena. 2014. Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 5. Stockholm universitet, instutionen för lingvistik.