Negation

Satsnegation i svenskt teckenspråk kan uttryckas på olika sätt: med ett tecken eller enbart med en huvudskakning.

Utöver att uttrycka satsnegation med en huvudskakning kan man även använda olika tecken. Man kan välja ett adverb (NEJ, INTE, ALDRIG), ett verb (VET-INTE) eller ett hjälpverb (PERF-NEG, ’har inte gjort’), beroende på vad det är man vill uttrycka. Nedan presenteras alla dessa tecken i exemplet NEJ, INTE, ALDRIG, VET-INTE och PERF-NEG (’har inte gjort’).

Det är vanligt att man kombinerar huvudskakning med ett negerande tecken som i exemplet med VET-INTE och exemplet med det negerande hjälpverbet BEHÖVA*INTE. En sats kan också negeras enbart med en huvudskakning, som då utförs samtidigt med hela satsen. Se exemplet PAPPA SNÄLL med negerande huvudskakning.

Negerande hjälpverb

Negerande hjälpverb är en kategori av negerande tecken som har uppstått genom kraftig reducering (sammansmältning) av två teckenformer. Hjälpverb som BEHÖVA, VILL, KAN tillsammans med negationen INTE har bildat tecken som till exempel BEHÖVA*INTE (’behöver inte’) och VILL*INTE (’vill inte’).

Konstruktionen hos negerande satser

Det negerande tecknet INTE står på olika platser i satsen, beroende på om satsen innehåller ett verb eller inte. Har man ett verb som predikat står negationen efter predikatet, men består predikatet däremot av ett adjektiv eller substantiv står negationen före predikatet. Se exemplen PAPPA ÄTA INTE och PAPPA INTE SNÄLL (’pappa är inte snäll’).

Exempel

NEJ, INTE, ALDRIG, VET-INTE och PERF-NEG (’har inte gjort/varit’)

BEHÖVA*INTE (’behöver inte’) och VILL*INTE (’vill inte’)

VET-INTE och BEHÖVA*INTE med negerande huvudskakning

Negerande huvudskakning

PAPPA ÄTA INTE (’Pappa äter inte’)

PAPPA INTE SNÄLL (’Pappa är inte snäll’)

PAPPA SNÄLL med negerande huvudskakning (’pappa är inte snäll’)

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen