Om transkriptioner

Här hittar du en beskrivning av de transkriptioner av tecken som används på sidorna.

Transkriptionssystemet har utvecklats av teckenpråksavdelningen vid Stockholm universitet och används för att skriva ned (annotera) teckenspråkstexter.

Läs mer: Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter Länk till annan webbplats..

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Transkriptioner

'xxxx'

En översättning skrivs inom enkla citationstecken med ord i små bokstäver.

GLOSA

Ett tecken symboliseras med en glosa i skrift med svenska ord i grundform i stora bokstäver. Det ska inte ses som en översättning, utan mer som en etikett på en teckenform.

GLOSA^GLOSA

Sammansättning av två tecken.

GLOSA-GLOSA

Ett tecken som behöver symboliseras med en sekvens av två eller flera ord.

GLOSA*GLOSA

Sammansmälta tecknen i fras

GLOSA@p

Polysyntetisk tecken (avbildande tecken)

GLOSA@rd

Reduplicerade tecken

GLOSA@b

Bokstaverande tecken

GLOSA-x

Tecknet riktas mot ett visst område i teckenrummet.

GLOSA-x-x

Tecknet riktas från ett område till ett annat område i teckenrummet.

PEK

Pekning som bestämning följer ofta direkt efter exempelvis ett tecken för substantiv.

PRO-1, POSS-1, OBJ-PRON-1

Pronomen för första person.

PRO, POSS, OBJ-PRON

Pronomen för icke-första person.