Adjektiv

Adjektiv är sådana tecken som betecknar ett föremåls eller en persons egenskap eller tillstånd.

Adjektiv fungerar som bestämningar till substantiv i nominalfraser eller som predikat i teckenspråkssatser (läs mer på sidan Teckenföljd).

Förstärkning av adjektiv

Betydelsen hos adjektiv kan i svenskt teckenspråk förstärkas så att till exempel röd blir illröd eller stor blir jättestor. Det görs genom en förändrad rörelse i tecknets utförande, så att rörelsen blir mer utdragen och långsammare än i grundformen. I exemplet SNÄLL visas först grundformen och därefter visas den förändrade rörelsen, som förstärker betydelsen hos adjektivet. SNÄLL med förändrad rörelse betyder då ’mycket snäll’ eller ’jättesnäll’.

Man kan även förstärka adjektiv genom att inleda utförandet av tecknets rörelse med en kort paus. I exemplet RÖD visas först grundformen för röd, och därefter visas den förändrade rörelsen i tecknet som förstärker betydelsen hos adjektivet, RÖD med förändrad rörelse, vilket då betyder ’illröd’ eller ’starkt röd’.

Komparativböjning

I det svenska teckenspråket finns ett fåtal adjektivtecken som kan kompareras. Man kan då se att tecknet innehåller två tecken som satts samman. Nedan finns exemplet VIKTIG^MER, där dessa två tecken tillsammans med den inlånade svenska munrörelsen "viktigare" blir en komparerad form av tecknet VIKTIG^MER. Denna typ av komparativböjning är dock mycket ovanlig i det svenska teckenspråket. Istället uttrycks komparation oftast genom att man använder adverbet MER som bestämning till ett adjektiv vid en jämförelse, till exempel som i exemplet MER SÖT (’sötare’).

Exempel

SNÄLL

SNÄLL med förändrad rörelse (’mycket snäll/jättesnäll’)

RÖD

RÖD med förändrad rörelse (’illröd/starkt röd’)

VIKTIG^MER (’viktigare’)

MER SÖT (’sötare’)

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen