Adverb

Adverb är tecken som betecknar omständigheter av olika slag. De fungerar som bestämningar till verb, adjektiv och satser.

I svenskt teckenspråk finns det dels manuella tecken för adverb, som till exempel NU, MYCKET, LÅNGSAM och ALLTID, dels orala adverb som presenteras här nedanför. Betydelsen av adverb kan förstärkas, i likhet med adjektiv. Det görs precis som för adjektiv med en förändrad rörelse, en initial paus eller en utdragen rörelse (läs mer på sidan Adjektiv).

Orala adverb

Orala adverb avser en kategori av munrörelser som har en annan funktion än vad lexikala munrörelser har. Orala adverb fungerar som adverbiell bestämning till verb och till avbildande tecken. Det innebär att det inte bara är förändringar i den manuella teckenformer som bidrar till betydelseförändringar hos ett tecken, utan även förändringar av munrörelsen kan påverka betydelsen.

Nedan ges exempel på ett och samma tecken, SKRIVA@rd med reduplicerad form, tillsammans med olika orala adverb. De bidrar med ytterligare adverbiell betydelse till verbet. Till exempel kan man alltså med hjälp av ett oralt adverb uttrycka att man skriver mödosamt, genom att kombinera verbet SKRIVA@rd med det orala adverbet. Se nedan för fler exempel.

I de två sista exemplen visas storleksbeskrivande tecken (avbildande tecken) som tillsammans med ett oralt adverb uttrycker ’liten’ respektive ’stor’ i förhållande till satsens verb.

Exempel

NU, MYCKET, LÅNGSAM och ALLTID

Orala adverb som uttrycker ’mödosamt’ till verbet SKRIVA@rd (’skriva mödosamt’)

Orala adverb som uttrycker ’lättsamt’ till verbet SKRIVA@rd (’skriva lättsamt’)

Orala adverb som uttrycker ’bestämt’ till verbet SKRIVA@rd (’skriva bestämt’)

Orala adverb som uttrycker ’liten’ till ett storleksbeskrivande tecken

Orala adverb som uttrycker ’stor’ till ett storleksbeskrivande tecken

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen