Adverb

Adverb är tecken som betecknar omständigheter av olika slag. De fungerar som bestämningar till verb, adjektiv och satser.

I svenskt teckenspråk finns det dels manuella tecken för adverb, som till exempel NU, MYCKET, LÅNGSAM och ALLTID, dels adverbiell munrörelse som presenteras här nedanför. Betydelsen av adverb kan förstärkas, i likhet med adjektiv. Det görs precis som för adjektiv med en förändrad rörelse, en initial paus eller en utdragen rörelse (läs mer på sidan Adjektiv).

Adverbiell munrörelse

Adverbiell munrörelse avser en kategori av munrörelser som har en annan funktion än vad lexikala munrörelser har. Adverbiell munrörelse fungerar som adverbiell bestämning till verb och till avbildande verb. Det innebär att det inte bara är förändringar i den manuella teckenformer som bidrar till betydelseförändringar hos ett tecken, utan även förändringar av munrörelsen kan påverka betydelsen.

Nedan ges exempel på ett och samma tecken, SKRIVA@rd med reduplicerad form, tillsammans med olika adverbiella munrörelser. De bidrar med ytterligare adverbiell betydelse till verbet. Till exempel kan man alltså med hjälp av adverbiell munrörelse uttrycka att man skriver mödosamt, genom att kombinera verbet SKRIVA@rd med det orala adverbet. Se nedan för fler exempel.

I de två sista exemplen visas storleksbeskrivande tecken (avbildande verb) som tillsammans med adverbiell munrörelse uttrycker ’liten’ respektive ’stor’ i förhållande till satsens verb.

Exempel

NU, MYCKET, LÅNGSAM och ALLTID

Adverbiell munrörelse som uttrycker ’mödosamt’ till verbet SKRIVA@rd (’skriva mödosamt’)

Adverbiell munrörelse som uttrycker ’lättsamt’ till verbet SKRIVA@rd (’skriva lättsamt’)

Adverbiell munrörelse som uttrycker ’bestämt’ till verbet SKRIVA@rd (’skriva bestämt’)

Adverbiell munrörelse som uttrycker ’liten’ till ett storleksbeskrivande tecken

Adverbiell munrörelse som uttrycker ’stor’ till ett storleksbeskrivande tecken

Om transkriptioner

I våra texter och exempel anges tecken med glosor som skrivs med versaler. Vid behov anges även en översättning till svenska som då skrivs inom enkla citationstecken.

Läs mer om transkriptioner på webbplatsen