Skrivrådet: Sju tips för skrivutbildning på distans

I klassrummet ser vi varandra, vi kan röra oss i rummet och pratas vid utan hinder. Vi använder pennor och papper, inga datorer. Det är bra för den kreativitet vi behöver för att vilja göra något nytt, till exempel skriva på ett nytt sätt. I det digitala mötet krävs det mer för att få igång kreativiteten och behålla uppmärksamheten.

Foto på Agneta Häggström med hörlurar och mikrofon.

Agneta Häggström. Foto: privat.

Här är mina bästa tips:

1. Låt alla komma till tals. I en liten grupp får alla chans att prata. Jag tycker att tio till tolv deltagare är lagom. Inled gärna med att alla presenterar sig och svarar på en fråga, till exempel: Vad är svårast med att skriva ett beslut? I grupparbeten får de vara tre eller fyra, och efter grupparbetet får varje grupp ett visst antal pratminuter då ingen får avbryta.

2. Lägg in pauser. Föreläs inte bara, utan stanna till ibland, ställ en fråga och vänta på svar. Vänta tio sekunder innan du ropar ”hallå, är ni kvar?”. Det känns som en evighet för dig, men deltagarna behöver tid att reflektera innan de svarar. När du är färdig med ett ämne är det bra att stämma av om det finns några frågor eller funderingar innan du går vidare.

3. Använd bildspel sparsamt. Du tappar lätt kontakten med deltagarna när du delar din skärm, så använd bildspel bara när det behövs, till exempel för att visa texter före och efter omarbetning. Dagordning, länkar till andra källor med mera kan du lägga i chatten så att man kan se dem när som helst.

4. Håll deltagarna aktiva. Använd de tekniska möjligheter som finns, till exempel att alla svarar samtidigt på en fråga eller en omröstning där alla röstar och ni pratar om resultatet. Grupparbeten är också bra. Jag brukar boka separata möten för grupperna, lägga in arbetsuppgiften i bokningarna och skicka ut dem när det är dags att grupparbeta.

5. Ta raster. Uppmana deltagarna att röra på sig – inte kolla mejlen.

6. Håll inte på för länge. Jag tycker att tre timmar är lagom, eller två timmar före och efter en lunchpaus. Eller varför inte ha två pass med några dagar emellan, gärna med en skrivövning i hemläxa till nästa pass.

7. Hjälp deltagarna att minnas. Skicka ut ditt material efter utbildningen. Be dem gärna att svara på två frågor: Vad tar du med dig? Vad saknade du? Då får du värdefull återkoppling, och de får ännu ett tillfälle att reflektera över det ni tog upp i utbildningen.

Agneta Häggström
Språkvårdare på Försäkringskassan