Skrivrådet: Kommunicera begripligt och tillgängligt i kriser

Hur ska man tänka kring översättningar och tillgänglighet för att nå ut så brett som möjligt med viktig information?

Under coronapandemin har kravet på myndigheter att kommunicera begripligt blivit extra tydligt. Viktig samhällsinformation måste nå ut till alla människor, oavsett deras förutsättningar.

Här är några praktiska råd om översättningar och tillgänglighet:

Följ klarspråksprinciperna oavsett vilket språk som används. Det innebär bland annat att ha ett relevant innehåll, en genomtänkt disposition, en lagom personlig ton och informativa rubriker.

Informera också på andra språk än svenska. Erbjud informationen på svenskt teckenspråk, och översätt åtminstone grundläggande information till de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. I övrigt bör man prioritera språk som har många talare.

Se till att texten som ska översättas är tydlig och begriplig. Anlita i möjligaste mån professionella översättare. Tänk på att informationen på andra språk också behöver hållas aktuell!

Informera även på lättläst svenska.

Se till att webbtexter kan läsas upp av skärmläsare. Exempelvis måste rubriknivåerna vara korrekt uppmärkta.

Erbjud informationen i andra format än text, exempelvis som film eller ljud. Använd gärna bilder som komplement. Muntlig information bör textas och teckenspråkstolkas.

Gabriella Sandström
Redaktör för Klarspråk