Klarspråk i Västernorrland

I Västernorrland finns ett regionalt nätverk för språkfrågor, Kliv (Klarspråk i Västernorrland).

Nätverket bevakar språkvårdsområdet och sprider kunskapen inom och utom nätverket, samt arbetar för att myndigheterna i länet ska uppmärksamma sin språkanvändning. Varje år anordnas också ett språkseminarium.

”Vi delar med oss av våra erfarenheter och lär av varandra”

Medlemmarna i Kliv brinner för klarspråk och många arbetar med språkvårdsfrågor varje dag.

Vi vill sprida klarspråkstanken till de som jobbar på myndigheter och kommuner i länet. Vi vet hur viktigt det är med klarspråk för att en organisation ska lyckas med sitt uppdrag. Den insikten vill vi att alla ska ha, säger Kristina Söderström på Mittuniversitetet, som samordnar arbetet i nätverket.

När vi träffas i Kliv utbyter vi idéer och erfarenheter. Jag tror vi blir lite klokare för varje gång! Vi samarbetar och ger varandra energi och argument för att fortsätta språkvårdsarbetet. Det är viktigt för att lyckas i långa loppet, säger Kristina.

Det är vi som är Kliv

I nätverket, som bildades redan 1997, ingår ett tiotal myndigheter och kommuner:

 • Bolagsverket
 • CSN
 • Försäkringskassan
 • Länsstyrelsen i Västernorrland
 • Mittuniversitetet
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
 • Statens tjänstepensionsverk (SPV)
 • representanter för kommunerna i Västernorrlands län.

Språkseminarier på hemmafronten

En av idéerna med Kliv är att erbjuda språkseminarier på plats i länet, alltså utan att deltagarna ska behöva resa långt.

Seminarierna är välbesökta och uppskattade. Några teman från de senaste åren:

 • Klarspråk i kristider (2020, för första gången digitalt)
 • Begriplig text i praktiken (2019)
 • Hur kan film bidra till klarspråk? (2018)
 • Språket i en ny tid (2017)
 • Klarspråk igår, idag och imorgon (2016)
 • Kön och genus i språket (2015)
 • Måste vi krångla till det? Lagspråk blir klarspråk (2013)
 • Samspelet mellan språk och bild i olika medier (2011)
 • Språklagen – från ord till handling (2009)
 • Språk och slang (2005)
 • Va17äresomärsåsvårtmedsvenskarå – om svenska för invandrare (2002)

Mer information

Kontaktperson

Kristina Söderström, Mittuniversitetet