Försäkringskassan

På Försäkringskassan har man arbetat länge med klarspråk.

Försäkringskassan har en utbyggd språkvårdsorganisation med anställda språkvårdare.

Språkgranskning

Försäkringskassans språkvårdare granskar alla massutskick av brev, blanketter och annan skriftlig information. Utgångspunkten är att texterna ska vara kvalitetssäkrade både juridiskt och språkligt. Även mallar för beslut och andra brev språkgranskas.

Men det är viktigt att även interna texter är skrivna med klarspråk. Vägledningar, riktlinjer och utbildningsmaterial språkgranskas därför alltid innan de publiceras.

Utbildning

Sedan 2011 har Försäkringskassan en egen intern webbutbildning, ”Att skriva på Försäkringskassan”. Utbildningen, som är populär bland medarbetarna, ligger till grund för Språkrådets ”Att skriva bättre”. Det tar ungefär en timme att gå igenom hela utbildningen, men man kan välja att ta ett avsnitt i taget.

Försäkringskassan har också en lärarledd halvdagsutbildning som är mycket uppskattad. På tre timmar får deltagarna öva på att se texten med läsarens ögon och att skriva texter som lockar till läsning.

Den som vill ha individuell hjälp kan boka en timmes språkcoachning.

Intranätet

Den första varje månad dyker månadens språktips upp på intranätets förstasida, vilket uppskattas av många medarbetare. Den som läser språktipset hamnat automatiskt på sidan ”Språkvård” där det finns klarspråkstips och länkar till användabara sidor för den som vill få hjälp med sitt skrivande.

Riktlinjer

Försäkringskassan har samlat information om klarspråksarbetet i riktlinjer, styrande dokument som alla på myndigheten ska följa. Riktlinjerna uppdateras regelbundet för att alltid vara aktuella.