Försäkringskassan

På Försäkringskassan har man arbetat länge med klarspråk.

På myndigheten finns en utbyggd språkvårdsorganisation med anställda språkvårdare.

Språkgranskning

Språkvårdarna granskar alla massutskick av brev och annan skriftlig information. Utgångspunkten är att texterna ska vara kvalitetssäkrade både juridiskt och språkligt. Även mallar för beslut och andra brev språkgranskas.

Men även interna texter ska vara skrivna på klarspråk. Vägledningar språkgranskas därför alltid innan de publiceras. Andra styrande dokument granskas i mån av tid.

Utbildning

Sedan 2011 har Försäkringskassan flera interna webbutbildningar som handlar om klarspråk tillgängliga på intranätet.

Språkvårdarna håller också i lärarledda utbildningar som ges i klassrum eller digitalt beroende på förutsättningarna. Utbildningarna utformas efter de specifika behov som deltagarna har i sin yrkesroll, och är mycket uppskattade.

Den finns även möjlighet för den som vill ha individuell hjälp att boka språkcoachning.

Intranätet

Varje månad dyker månadens språktips upp på intranätets förstasida, vilket uppskattas av många medarbetare. Den som läser språktipset hamnar automatiskt på sidan ”Språkvård” där det finns klarspråkstips och länkar till användbara sidor för den som vill få hjälp med sitt skrivande.